Valikko

Varhaiskasvatuksen ajankohtaista

22.12.2015

Kommentointipyyntö esiopetussuunnitelmaluonnoksesta 2016

Hyvät huoltajat ja yhteistyökumppanit ja muut kiinnostuneet!

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja esiopetus toteutetaan. Opetussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaavat erityisesti perusopetuslaki ja  -asetus sekä esiopetuksen tavoitteita määrittävä valtioneuvoston asetus.

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että esiopetuksen henkilöstö sekä huoltajat voivat osallistua opetussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. Myös lasten näkemyksiä kuullaan ja hyödynnetään kehittämisessä. Huoltajien ja lasten kannalta mielekkäisiin osallistumis- ja vaikuttamistapoihin kiinnitetään erityistä huomiota.  Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan esiopetuksen opetussuunnitelman yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Lasten eheän oppimisen polun turvaamiseksi on tärkeää, että muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö saa mahdollisuuden tutustua ja osallistua esiopetuksen opetussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen.

Kauniaisten kunnallinen esiopetussuunnitelma koostuu valtakunnallisista esiopetussuunnitelman perusteista, joita on täydennetty Kauniaisten painotuksilla. Kauniaisten kunnallinen esiopetussuunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee esiopetuksen järjestämistä kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä esiopetuksen yksiköissä. Esiopetusyksiköt laativat omat yksikkökohtaiset esiopetussuunnitelmat Kauniaisten kunnallisen esiopetussuunnitelman pohjalta.

Esiopetussuunnitelma laaditaan varhaiskasvatuspäällikön ohjauksessa esiopettajista ja päiväkodin johtajista muodostuvissa työryhmissä, jotka käsittelevät yhdessä valittuja lukuja hyödyntäen vuonna 2011 hyväksyttyä kunnallista esiopetussuunnitelmaa sovittaen vuoden 2014 esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Työstettyjä, päivitettyjä tekstejä käsitellään yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa, ja lasten huoltajilta, suomen- ja ruotsinkieliseltä opetustoimelta sekä sosiaali- ja terveystoimelta ja muilta yhteistyötahoilta pyydetään kommentteja ja kehittämisehdotuksia työn edetessä. Kunnallisen esiopetussuunnitelman valmistuttua se julkaistaan mm. Kauniaisten kaupungin internetsivuilla, ja huoltajia rohkaistaan tutustumaan siihen.

Uusi esiopetussuunitelma käsitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnissa helmikuussa 2016, ja otetaan käyttöön 1.8.2016. Kauniaisten kunnallinen esiopetussuunnitelman koostuu esiopetussuunnitelman perusteista, joita on kunkin luvun lopussa olevissa ”paikallisesti päätettävät asiat” – luvuissa täydennetty Kauniaisten linjauksilla.

Pyydämme kommentteja 24.1.2016 mennessä Kauniaisten linjauksiin, jotka on merkitty erivärisenä tekstinä.  Myös mustalla merkittyä valtakunnallista esiopetussuunnitelman perustetekstiä saa kommentoida, mutta voimme muokata vain Kauniaisten linjauksia.

Esiopetussuunnitelmaluonnos löytyy osoitteesta bit.ly/KEOPSFi. Tulostettava versio esiopetussuunnitelmaluonnoksesta löytyy täältä. Voit kommentoida OPS:ia klikkaamalla yksittäisten kappaleiden otsikoita. Kappaleen loppuun avautuu tällöin tekstilaatikko, johon voit jättää terveisesi OPS-työryhmälle. Kommentit näkyvät ainoastaan OPS-työryhmän jäsenille.

Kommentteja voit lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen annika.hiitola@kauniainen.fi.  


Yhteistyöterveisin,
Annika Hiitola, varhaiskasvatuspäällikkö
puh. 09 5056 820 (varmimmin ma, ti ja to klo 9.30 – 11)

Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 luonnos (pdf) (1.3 MB)


Palaa otsikoihin