Valikko

Varhaiskasvatuksen ajankohtaista

5.1.2015

Hakeminen päivähoitoon ja esiopetukseen 1.8.2015 alkaen

Kunnallista päivähoitoa suomen kielellä on Kauniaisissa tarjolla päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden, mutta hakemus kunnalliseen päivähoitoon tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää. Mikäli päivähoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee päivähoitopaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa.

1.8.2015 alkavaa toimintakautta varten päivähoitohakemus tulee täyttää 23.2.2015 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kauniainen.fi/koulutus_ja_varhaiskasvatus/varhaiskasvatus. Hakemuslomakkeita saa myös kaupungin kotisivulta: www.kauniainen.fi/lomake. Hakija saa kirjallisen päätöksen päivähoitopaikasta.

muuttuu velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Kaikkien kuusivuotiaiden (vuonna 2009 syntyneiden) on osallistuttava esiopetukseen lukuvuonna 2015 – 2016.

Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan toimintakaudella 2015–2016 Sansinpellon päiväkodissa, Metsämajan päiväkodissa sekä päiväkoti Pikku Akatemiassa. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta suomenkielisille lapsille tarjotaan Kielikylpy Grani Språkbad –päiväkodissa. .

Esiopetus alkaa koulujen alkaessa 12.8.2015 ja se päättyy 3.6.2016. Maksutonta esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä, ja se seuraa koulun toiminta-aikoja. Esiopetushakemus täytetään viimeistään 2.2.2015. Hakemus täytetään myös niistä lapsista, jotka jo ovat päivähoidossa. Mikäli lapselle on aiemmin myönnetty kunnallinen päivähoitopaikka, oikeus päivähoitoon sekä sijoitus päivähoitoon pysyy voimassa keskeytyksettä. Esiopetukseen liittyvä päivähoito tarjotaan samasta yksiköstä, jossa lapsi osallistuu esiopetukseen. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi päivähoitopaikka, esiopetuksen ulkopuoliselta päivittäiseltä päivähoitoajalta sekä esiopetuksen loma-ajoilta (joululoma, hiihtoloma ja kesäloma ennen ja jälkeen esiopetusvuoden) peritään päivähoitomaksu. Jos lapsella ei ole päivähoitopaikkaa, tai jos hänen päivähoitopaikkansa irtisanotaan, päivähoitoa on haettava laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa.

Kaupungin päiväkodit:

- Kielikylpy Grani Språkbad, 2-6 –vuotiaille, kielikylpyryhmä 5 – 6 –vuotiaille, Stenbergintie 30, puh. 09-5056 893   

- Metsämajan päiväkoti, 1-5 –vuotiaille, Asematie 24, puh. 09-5056 448
   
- Pikku Akatemia, 1-6 –vuotiaille, vuorohoitoryhmä, Akatemiantie 11-13, puh. 09-5056 476

- Sansinpellon päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti, 1-6 –vuotiaille, Forsellesintie 14, puh. 09-5056 344   

Lisätietoja päivähoidosta, esiopetuksesta ja lasten hoidon tukimuodoista antaa varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola p. 5056 820 ma, ti ja to klo 9.30–11 (annika.hiitola [at] kauniainen.fi).
Lue lisää päivähoidosta >

Kauniaisissa 5.1.2015
Sivistystoimi


Palaa otsikoihin