Yhteystiedot Valikko

Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa

päiväkoti1Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa jolla edistetään lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa.

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on vanhempainvapaan jälkeen oikeus kunnan järjestämään päivähoitoon. Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen.

Varhaiskasvatus muodostaa lasten hyvinvointia, hoivaa ja oppimista edistävän kokonaisuuden. Varhaiskasvatus luo perustan lapsen tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Kauniaisissa järjestettävä varhaiskasvatus ja esiopetus muodostavat yhtenäisen, toiminnallisen jatkumon joka valmistaa lasta perusopetukseen.  Varhaiskasvatus on päivähoidon ja esiopetuksen muodostama hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Esiopetus liittyy kiinteästi varhaiskasvatukseen.


Lasten yksilöllinen huomiointi sai parhaat pisteet varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä

Pääkaupunkiseudulla asukkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä kuntien varhaiskasvatuspalveluihin. Parhaan huoltajien arvion saa lasten huomioiminen ja kasvatus yksilönä. Tulokset ilmenevät Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisen asiakaskyselyn tuloksista. Se toteutettiin loka- ja marraskuussa 2017 kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille.

Tuloksia käsitellään ja toimintaa kehitetään sekä kaupungin tasolla että yksikkötasolla saadun palautteen perusteella.

Tutustu raportteihin täältä:
FBG_PKS Varhaiskasvatuksen askys 2017_YHTEENVETO 20122017 (pptx) (3.2 MB)
Asiakastyytyvaisyyskysely 2017, yhteenveto (pptx) (2.5 MB)
Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2017, Kauniaisten tulokset (pdf) (18.1 MB)Haku esiopetukseen ja päivähoitoon

  • Ne perheet jotka jo ovat päivähoidon asiakkaita voivat kirjautua paveluun omilla pankkitunnuksilla täältä >  (Toimii OP, Handelsbanken, Nordea, Aktia ja Danske bankin pankkitunnuksilla)
(Suomi.fi-tunnistautuminen omilla pankkitunnuksilla antaa vanhemmille mahdollisuuden hakea verkon kautta varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa, suostua korkeimpaan maksuluokkaan suhteessa lapsen hoitoaikoihin, irtisanoa hoitosuhteen tai muuttaa yhteystietoja. Tunnistautumisen kautta voivat asioida ne perheet, joilla jo on lapsi Kauniaisissa varhaiskasvatuksessa, eli perheen tiedot on tallennettuna toiminnanohjausjärjestelmään.)


Varhaiskasvatuspalvelut palveluopas (pdf) (822.7 KB)

Päivähoitomaksut 1.8.2018 alkaen (pdf) (218.3 KB)

Päivähoitohakemuslomake (pdf) (66.2 KB)

Tuloselvitys päivähoitomaksun määritystä/ tarkistamista varten (pdf) (346.7 KB)

Maksusitoumuslomake (pdf) (126.7 KB)

Yrittäjän tuloselvityslomake (pdf) (191.1 KB)

Siirtotoive (pdf) (50.1 KB)