Valikko

Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa

päiväkoti1Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa jolla edistetään lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa.

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on vanhempainvapaan jälkeen oikeus kunnan järjestämään päivähoitoon. Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen.

Varhaiskasvatus muodostaa lasten hyvinvointia, hoivaa ja oppimista edistävän kokonaisuuden. Varhaiskasvatus luo perustan lapsen tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Kauniaisissa järjestettävä varhaiskasvatus ja esiopetus muodostavat yhtenäisen, toiminnallisen jatkumon joka valmistaa lasta perusopetukseen.  Varhaiskasvatus on päivähoidon ja esiopetuksen muodostama hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Esiopetus liittyy kiinteästi varhaiskasvatukseen.


Ylityö- ja vuorovaihtokieltojen vaikutus varhaiskasvatuksen toimintaan

 

JHL, Super, Tehy ja Talentia ovat ilmoittaneet vuoronvaihto- ja ylityökiellosta, joka astuu voimaan kunta-alalla tiistaina 6.2. klo 7 ja on voimassa toistaiseksi. Tämän seurauksena päiväkodeissa voi syntyä tilanteita, joissa aukioloajat vaihtelevat normaalista, esimerkiksi jos aamu- tai iltavuorolainen sairastuu. Pyrimme järjestämään sijaisen, mutta ylityö- vuorovaihtokiellon takia se ei välttämättä onnistu. Muutoksia aukioloaikoihin voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla, ja pyrimme tiedottamaan perheitä niistä mahdollisimman nopeasti sähköpostitse.


Lasten yksilöllinen huomiointi sai parhaat pisteet varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä

Pääkaupunkiseudulla asukkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä kuntien varhaiskasvatuspalveluihin. Parhaan huoltajien arvion saa lasten huomioiminen ja kasvatus yksilönä. Tulokset ilmenevät Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisen asiakaskyselyn tuloksista. Se toteutettiin loka- ja marraskuussa 2017 kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille.

Tuloksia käsitellään ja toimintaa kehitetään sekä kaupungin tasolla että yksikkötasolla saadun palautteen perusteella.

Tutustu raportteihin täältä:
FBG_PKS Varhaiskasvatuksen askys 2017_YHTEENVETO 20122017 (pptx) (3.2 MB)
Asiakastyytyvaisyyskysely 2017, yhteenveto (pptx) (2.5 MB)
Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2017, Kauniaisten tulokset (pdf) (18.1 MB)Haku esiopetukseen ja päivähoitoon

  • Ne perheet jotka jo ovat päivähoidon asiakkaita voivat kirjautua paveluun omilla pankkitunnuksilla täältä >  (Toimii OP, Handelsbanken, Nordea, Aktia ja Danske bankin pankkitunnuksilla)
(VETUMA-tunnistautuminen omilla pankkitunnuksilla antaa vanhemmille mahdollisuuden hakea verkon kautta päivähoitopaikkaa, suostua korkeimpaan maksuluokkaan suhteessa lapsen hoitoaikoihin, irtisanoa hoitosuhteen tai muuttaa yhteystietoja. VETUMA:n kautta voivat asioida ne perheet, joilla jo on lapsi Kauniaisissa päivähoidossa, eli perheen tiedot on tallennettuna päivähoitojärjestelmään.)


Varhaiskasvatuspalvelut palveluopas (pdf) (822.7 KB)

Päivähoitomaksut 1.1.2018 alkaen (pdf) (375.8 KB)

Päivähoitohakemuslomake (pdf) (66.2 KB)

Tuloselvitys päivähoitomaksun määritystä/ tarkistamista varten (pdf) (346.7 KB)

Maksusitoumuslomake (pdf) (126.7 KB)

Yrittäjän tuloselvityslomake (pdf) (191.1 KB)

Siirtotoive (pdf) (50.1 KB)

Päivähoitopaikan irtisanominen (pdf) (68.2 KB)