Yhteystiedot Valikko

Kouluterveydenhoito

Mäntymäen koulu

Laura Männistö

laura.mannisto@kauniainen.fi

puh. 050 595 1087

www.mantymaki.fi

Granhultsskolan

Jennie Hummelstedt

jennie.hummelstedt@kauniainen.fi

puh. 040 584 8086

www.edu.grankulla.fi/granhult

Kasavuoren koulukeskus

Kristina Kaiser

kristina.kaiser@kauniainen.fi

puh. 050 594 1019

www.kasavuori.fi

www.kauniaistenlukio.fi

Svenska skolcentrum

Mariann Olin

mariann.olin@grankulla.fi

puh. 050 572 2489

www.edu.grankulla.fi/hagelstam

www.edu.grankulla.fi/gymnasiet

Osastonhoitaja, lasten- ja nuorten ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Suvi Klefström

puh. 050 382 9334

 


Kouluterveydenhuollon tehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa eikä sisällä varsinaista sairaanhoitoa, paitsi ensiavun.


Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksien yhteydessä. Hän arvioi oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä antaa terveysneuvontaa yksilön kehityksen mukaisesti. Jos huolia ilmenee, oppilaan ja huoltajan sekä muun oppilashuollon kanssa suunnitellaan tukitoimenpiteitä sekä tarvittaessa lisätutkimuksia.

Tarkastuksista tiedotetaan aina huoltajille.

Lisäksi terveydenhoitaja suorittaa pieniä toimenpiteitä kuten rokotuksia ja tikkien poistamista

Koululääkäri suorittaa terveystarkastuksen 1. ja 5. sekä 8. vuosiluokalla. Lisäksi lukion 2.luokalla.lla, muille tarpeen mukaan.

Sairastumistapauksissa mennään terveyskeskukseen, espoolaiset omaa kotia lähinnä olevaan kotikunnan terveyskeskukseen ja kauniaislaiset Kauniaisten terveyskeskukseen.

Kouluterveydenhoitajan/koululääkärin lähetteellä ensimmäinen käynti silmälääkärillä on ilmainen.

Huoltajien tulee ilmoittaa terveydenhoitajalle esim. seuraavista asioista: allergiat, erikoisruokavalio, pitkäaikaissairaus, tartuntataudit.

Koulussa ei siis hoideta sairaita eikä kouluun tulla sairaana. Välitön ensiapu annetaan aina ja kaikissa terveydenhoitoon liittyvissä asioissa annetaan neuvoja.


Koulutapaturmien varalta oppilaat on vakuutettu

Pohjola-yhtiöissä. Koulussa tai koulumatkalla sattuneesta tapaturmasta on aina tehtävä ilmoitus terveydenhoitajalle; silloinkin kun luokanohjaaja/joku muu opettaja/terveyskeskus on antanut välittömän ensiavun !


Tapaturman sattuessa ilmoitetaan aina heti huoltajalle ja huoltajalla on ensisijainen velvollisuus toimittaa lapsi / nuori saamaan hoitoa tapaturman jälkeen. Terveydenhoitaja antaa vain ensiavun koulussa.


Hammashoito

Kauniaisissa asuvat peruskoululaiset saavat suun terveydenhuollon palvelut maksutta kuntamme hammashoitolasta. Hoitoa annetaan yksilöllisin tutkimusvälein. Vastuu hoitoon hakeutumisesta on ensisijaisesti hänen vanhemmillaan. Välitön ensiapu annetaan arkisin omassa hammashoitolassa. Hammastapaturmissa oppilaan vie hoitoon huoltaja.