Yhteystiedot Valikko

Nuohous

Nuohous Länsi-Uudenmaan alueella muuttui vuoden 2018 alussa ja ns. piirinuohousjärjestelmästä luovuttiin. Jatkossa asiakas itse valitsee ja tilaa nuohoojan määräajoin paikalle. Katso lisätiedot pelastuslaitoksen sivuilta  sekä www.lup.fi/nuohous

Vakituisessa asuinkäytössä olevien asuntojen tulisijat on nuohottava kerran vuodessa ja vapaa-ajan asuntojen kolmen vuoden välein. Rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia nuohouksesta määrävälein (Pelastuslaki). Nuohouksen voi suorittaa vain ammattitaitoinen nuohooja, jolla on nuohoojan ammattitutkinto tai nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto.

Nuohous on tärkeää rakennusten paloturvallisuuden kannalta. Säännölliset nuohoukset pitävät tulisijat ja hormit turvallisessa kunnossa ja ehkäisevät nokipaloja. Puhdas ja nuohottu tulisija toimii tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Nuohoojat ovat myös parhaita asiantuntijoita kertomaan tulisijojen ja hormien kunnosta sekä mahdollisista turvallisuuspuutteista.

Nuohousalan yrittäjiä löydät esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi. Tietoa lähialueen nuohoojista löytyy myös mm. paikallislehdistä ja etsimällä netin hakukoneilla. Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia, että nuohoojan on turvallista liikkua rakennuksen katolla. Tikkaiden ja kattosiltojen tulee siis olla turvalliset ja käyttökuntoiset.