Yhteystiedot Valikko

Turvallisuus

Tältä sivulta löydät tietoa
- pelastustoimesta
- väestönsuojelusta

Muista yleinen hätänumero 112

Hyvänä muistisääntönä voidaan pitää sitä, että hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Pelastustoimi

Pelastustoimi hoidetaan kuntien toimesta yhteistyönä alueellisesti pelastuslain mukaisesti. Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueeseen.

Länsi-Uudenmaan pelastustoimen tehtävänä on huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta pelastustoimen 12 kunnan (1.1.2009 lähtien) alueella. Tähän tehtävään kuuluvat onnettomuuksien ehkäiseminen, kuntien ja kuntalaisten onnettomuustilanteissa tarvittavien valmiuksien parantaminen, pelastustoimenpiteet sekä ensihoitopalvelut. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos toimii osana Espoon kaupungin organisaatiota ja on Espoon kaupungin kunnallinen voittoa tavoittelemattoman liikelaitos.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos >

Hätänumero

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Hyvänä muistisääntönä voidaan pitää sitä, että hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.