Yhteystiedot Valikko

Veroprosentit

Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen  yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava  siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee  ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan  neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VEROPROSENTIT 2019

Kunnallisvero                   
17,00
Kiinteistöverot
  - Yleinen veroprosentti         0,93
  - Vakituinen asuinrakennus      
0,41
  - Muut asuinrakennukset         
0,93
  - Rakentamaton rakennuspaikka   
3,93
  - Yleishyödylliset yhteisöt    
0,93
Koiravero                  
ei perintää