Yhteystiedot Valikko

Käänteinen arvonlisäverovelvollisuus

Rakennusalan arvonlisäverotus muuttuu. Kauniaisten kaupunki kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin 1.4.2011 alkaen. Kauniaisten kaupungille rakentamispalveluja myyville yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei maksa arvonlisäveroa, vaan Kauniaisten kaupunki.

Kauniaisten kaupunki on arvonlisäverolain (AVL) 8 c §:n 1 momentissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa rakentamispalvelujen myyntiä muutoin kuin satunnaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin on sovellettava käännettyä verovelvollisuutta kaikkiin kaupungin ulkopuolisilta tahoilta ostettuihin rakentamispalveluihin.

Laskutuskäytäntö muuttuu

Myyjällä on aina laskunantovelvollisuus, vaikka ostaja on verovelvollinen. Kaupungin tulee saada kaikista rakentamispalveluiden ostoista arvonlisäveroton lasku siitä riippumatta, minkä suuruisia ne ovat tai mikä kaupungin toimipiste on rakentamispalvelun ostajana. Kaupungin on myös tilitettävä arvonlisävero valtiolle käännetyn verovelvollisuuden nojalla. Kysymyksessä on myynnin vero, jonka ostaja tilittää valtiolle myyjän puolesta.
Kauniaisten kaupungille lähetettävissä laskuissa tulee olla Kauniaisten kaupungin Y-tunnus 0203026-2 ja tieto siitä, että verovelvollinen on Kauniaisten kaupunki.

Rakentamispalvelujen käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, jos
 • palvelu on tietty rakentamispalvelu (AVL 31 §:n 3 momentin 1 kohta) ja
 • ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua.


Mitä rakentamispalveluja käännetty verovelvollisuus koskee?

Esimerkiksi:
 • maapohja- ja perustustyöt
 • rakennustyö
 • rakennusasennus
 • rakennuksen viimeistely
 • rakennuskoneiden vuokraus, kun samalla vuokrataan kone ja sen käyttäjä
 • rakennussiivous
 • työvoiman vuokraus rakentamispalvelua varten

Mitä rakentamispalveluja käännetty verovelvollisuus ei koske?

Esimerkiksi:
 • tuotantotoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen
 • arkkitehtipalvelut, rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu
 • rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa
 • ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) puhtaanapito
 • kuljetuspalvelut
 • kiinteistönhoitopalvelut

Lisätietoja:


Lisätietoja Kauniaisten kaupungissa:

 • laskentasuunnittelija Pauliina Aurala puh. 050 411 1428
 • sähköpostitiedustelut asiassa pauliina.aurala [at] kauniainen.fi

Mikael Boström
talousjohtaja