Valikko

Graafinen ohje, logot ja vaakuna


Kauniaisten kaupungin tunnuksia voi käyttää kaupunkia käsittelevissä verkkojulkaisuissa ja painotuotteissa. Kun käytät tunnusta tai vaakunaa, sinun tulee noudattaa Kauniaisten kaupungin graafista ohjeistoa, joka opastaa logojen ja tunnusten käytössä.