Yhteystiedot Valikko

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta on 1.1.2009 siirtynyt kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoidetaan keskitetysti osoitteesta www.kuluttajaneuvonta.fi. Palvelua ohjaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa. 

Kuluttajaneuvojat päivystävät numerossa 0718 731 901. Tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeita, valitusmalleja, ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalvelusta löytyy verkkopalvelusta

www.kuluttajaneuvonta.fi