Yhteystiedot Valikko

Valiokunnat ja muut toimielimet

Kaupungin luottamustoiminta hoidetaan kaupunginvaltuuston nimeämissä valiokunnissa ja keskusvaalilautakunnassa sekä kaupunginhallituksen nimeämässä henkilöstöjaostossa ja kaupunkikuvatoimikunnassa. Jokainen toimielin vastaa tietystä asiakokonaisuudesta. Toimielimet on nimetty niiden vastuualueiden mukaan.

Kulttuurivaliokunta >
Liikuntavaliokunta >
Nuorisovaliokunta >
Rakennusvaliokunta >
Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta >
Sosiaali- ja terveysvaliokunta >
Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta >
Tarkastusvaliokunta >
Yhdyskuntavaliokunta >

Keskusvaalilautakunta >

Henkilöstöjaosto >


Esityslistat ja pöytäkirjat (pois lukien kaupunkikuvatoimikunta)