Valikko

Europarlamenttivaalit 2014


Stubb Kauniaisten ääniharava

Alexander Stubb (kok) keräsi eniten kauniaislaisia ääniä, yhteensä 859 kpl.
Toiseksi eniten ääniä keräsi Christina Gestrin (rkp) 569 ääntä. Seuraavat olivat
Nils Torvalds (rkp) 454 ääntä, Marcus Rantala (rkp) 264 ääntä ja Sirpa Pietikäinen (kok) 185 ääntä.

Ehdokkaat äänimäärän mukaisessa järjestyksessä (pdf) (21.4 KB)
Äänestysaktiivisuus kunnassa (pdf) (7.7 KB)

Lisää tuloksia:
www.vaalit.fi >


* * * * *

Seuraavat Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa vuonna 2014. Vaalien toimittamisajanjakso on 22.-25.5.2014, jona aikana kunkin jäsenvaltion on järjestettävä vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.  Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 25.5.2014 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 14.5.-20.5. ja ulkomailla 14.5.-17.5.

Europarlamenttivaaleissa valitaan yhteensä 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin 28 jäsenvaltiosta. Suomesta EP:n jäseniä valitaan 13.

* * * * *15.4.2014

Europarlamenttivaalit 25.5.2014

Äänioikeutettu Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa on
1) asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, sekä
2) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta,
a) jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa taikka
b) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa ja jonka tiedot on talletettu väestötietojärjestelmään.

Äänioikeutettu Suomessa ei kuitenkaan ole sellainen muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka on menettänyt äänioikeutensa yksittäistä siviili- tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi omassa kotivaltiossaan.
Äänioikeuden edellytyksenä on, että henkilö on viimeistään 6.3.2014 ennen klo 16 ilmoittautunut äänioikeusrekisteriin Suomessa. Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa.

Väestörekisterikeskus lähettää viimeistään 1.5.2014 ilmoituskortin niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa.

Ennen äänestämistä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukanaan kaksi passivalokuvaa.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA
Mäntymäen koulu Mäntymäentie 2. Äänestyspaikka on jaettu erillisiin äänestystiloihin äänestysalueen (1-3) perusteella. Äänestys toimitetaan vaalipäivänä 25.5.2014 klo 9-20 välisenä aikana.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla (luettelo osoitteessa www.vaalit.fi). Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 14.5.2014 ja päättyy tiistaina 20.5.2014.
Kauniaisissa ennakkoon voi äänestää Kauniaisten postikonttorissa (Tunnelitie 4), keskiviikosta perjantaihin 14-16.5.2014 klo 9-18, lauantaina 17.5.2014 klo 10-16, sunnuntaina 18.5.2014 klo 12-16 ja maanantaista tiistaihin 19-20.5.2014 klo 9-20.  
Lähempiä tietoja ennakkoäänestyksestä antavat ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat. Ilmoituskortin mukanaolo nopeuttaa vaalitoimitusta.

KOTIÄÄNESTYS
Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Kotiäänestys alkaa keskiviikkona 14.5.2014 ja päättyy tiistaina 20.5.2014.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse klo 8-16 välisenä aikana viimeistään tiistaina 13.5.2014 ennen klo 16.00:
- Puhelin: (09) 5056 751, 5056 239, 5056 247 tai 50561.
- Osoite: Kauniaisten kaupunki, keskusvaalilautakunta, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen.
- Telefax: (09) 5056 535.
- Sähköposti: kirjaamo@kauniainen.fi

Kauniaisissa 29.4.2014
Keskusvaalilautakunta