Valikko

Yleishallinto

Kaupungin yleishallinto ohjaa kaupungin resursseja kunnan päättäjien hyväksymällä tavalla.
Yleishallinto jakaantuu kaupunginkansliaan ja rahatoimistoon.