Valikko

Yhdyskuntatoimen hallinnossa organisoidaan toimialan toimivuuden ja tuottavuuden edellytyksiä

 

Yhdyskuntatoimen organisaatio 2017
Klikkaa kuva isommaksi.

Toimialan hallinnon tehtävänä on kehittää toimialaa kokonaisuutena, seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valvoa, ohjata, opastaa ja neuvoa toimialaa keskeisissä tehtävissä.

Toimiala valmistelee asioita yhdyskunta- ja rakennusvaliokunnille sekä kaupunginhallitukselle. Talouden hallintaan liittyvät asiat valmistellaan kaupunginhallitukselle rahatoimen ohjeistuksen mukaisesti.  

Toiminta on jaettu viiteen tulosalueeseen: maankäyttö, ympäristötoimi,, rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu, kuntatekniikka rakennusvalvonta. Rakennusvalvonnan tulosalue toimii rakennusvaliokunnan alaisuudessa, muut neljä tulosaluetta  yhdyskuntavaliokunnan alaisuudessa.

Vuoden 2010 alusta alkaen Kauniaisten vesihuoltolaitos jatkaa toimintaansa uudessa HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymässä.