Valikko

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi edistää kauniaislaisten hyvinvointia, terveyttä  ja sosiaalista turvallisuutta järjestämällä tarpeelliset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Toimiala jakautuu neljään tulosalueeseen: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut,, terveydenhuolto ja suun terveydenhuolto.

Visio 2015

Kauniaislaiset ovat terveitä ja hyvinvoivia. Yksityisistä ja julkisista toimijoista koostuva verkosto tarjoaa asukkaille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluissa korostuu ennaltaehkäisevyys ja kuntouttavuus, uutta teknologiaa ja toimintamalleja hyödynnetään innovatiivisesti. Henkilöstön osaaminen on maamme huipputasoa.