Valikko

Sivistystoimi

Kauniaisten sivistystoimen visiona on kehittää Kauniaista viihtyisänä, turvallisena, kaksikielisenä sekä monikulttuurisena kaupunkina asukkaiden keskinäistä yhteenkuuluvuutta lujittaen.

Kauniainen on koulutus- ja kulttuurimyönteinen kaupunki, jonka sivistystoimi edistää kuntalaisten osaamista, elinikäistä oppimista ja aktiivista osallistumista. Palvelujen korkealaatuisuus takaa asukkaan kiinnostuksen jatkaa ammatillisia ja harrastusta-voitteisia opintojaan sekä vapaa-ajan palvelujen käyttöä. Vankka yhteisöllisyys on asukkaiden perusta paikallisuuteen, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Sivistystoimen toimialueen kuuluu viisi tulosaluetta:

- hallinto- ja talousyksikkö
- suomenkielinen koulutoimi
- ruotsinkielinen koulutoimi
- varhaiskasvatus
- kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, johon kuuluvat
- kansalaisopisto
- kaupunginkirjasto
- kulttuuripalvelut- liikuntapalvelut
- nuorisopalvelut