Valikko

Kuntalaisaloitteet - Invånarinitiativ

Julkaisemme kuntalaisaloitteet aloitteen jättämiskielellä. Aloitteet ovat nähtävillä kotisivuilla kunnes niitä todetaan loppuun käsitellyiksi ja sen jälkeen vielä kaksi vuotta.

Vi publicerar invånarinitiativen på det språk som de lämnas in. Initiativen finns tillgängliga på hemsidan tills de konstateras vara slutbehandlade och ännu två år efter det.