Yhteystiedot Valikko

rss Uutiset

13.11.2018

Tuloveroprosentti pidetään ennallaan ensi vuonna - valtuusto hyväksyi talousarvion

Valtuusto päätti maanantai-iltana pitää vuoden 2019 tuloveroprosentin muuttumattomana, 17,0 %:ssa.

Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulot nousevat ennekkotietojen perusteella vuonna 2019 jopa 6,1 %. Valtionosuudet pysyvät edelleen negatiivisina vuonna 2019. Kaupungin toimintamenot kasvavat vuonna 2019 noin 0,6 miljoona euroa kuluvaan vuoteen verrattuna ja toimintakate heikkenee hieman verrattuna vuoden 2018 talousarvioon.
Vuosikate on parempi kuin vuonna 2018. Suunnitelmapoistot nousevat merkittävästi Villa Bredan valmistumisen myötä. Tilikauden 2019 tulos on noin 2,7 milj. euroa ylijäämäinen.

Kaupungin rakenteellinen tulos, eli tulos ilman maanmyyntivoittoja ja maankäyttökorvauksia, on noin 900 000 euroa alijäämäinen. 

Vuoden 2019 investointimenot ovat edelleen suuret, noin 13 miljoonaa euroa. Merkittävimmät talonrakennushankkeet ovat Mäntymäen koulu (1,7 milj. euroa vuonna 2019) ja Kasavuoren koulukeskus (1,1 milj. euroa vuonna 2019).

Muu merkittävä investointihanke on keskustan infrastruktuuri (3,2 milj. euroa vuonna 2019). Suunnittelukauden investointimenot voidaan toteuttaa tulorahoituksella. 

Kiinteistöverot pidetään ennallaan lain minimissä, yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 ja vakituinen asuinrakennusprosentti 0,41.

Lue talousarvio täältä:
https://www.kauniainen.fi/files/15415/TA2019.pdf
Palaa otsikoihin