Valikko

rss Uutiset

2.10.2017

Kauniaislaiset lapset ja nuoret harrastavat aktiivisesti ja ovat tyytyväisiä elämäänsä

Enemmistö Kauniaisissa koulua käyvistä oppilaista kokee itsensä terveeksi, on tyytyväinen elämäänsä ja viihtyy hyvin koulussa. Vapaa-ajallaan lapset ja nuoret harrastavat aktiivisesti liikuntaa. Nämä tulokset selviävät THL:n kouluterveyskyselyn 2017 tuloksista.

Suurin osa Kauniaisissa koulua käyvistä oppilaista on tyytyväisiä elämäänsä ja kokee olevansa tärkeä osa lähiyhteisöään. Enemmistö kokee, että perheellä on tarpeeksi yhteistä aikaa. Lapset ja nuoret harrastavat aktiivisesti ja kyselyyn vastanneista valtaosa viettää aikaa harrastuksen parissa vähintään kerran viikossa. Nuorten harrastukset keskittyvät erityisesti niin ohjattuun kuin omatoimiseen liikuntaan. Alakouluissa lähes kaikki vastanneet ilmoittavat, että heillä on vähintään yksi hyvä kaveri ja lukioissakin suurimmalla osalla. Kuitenkin yläkoululaisista vastaajista 11 % ilmoittaa, että heillä ei ole yhtään läheistä ystävää.  Syrjivää kiusaamista, eli kiusaamista ulkonäön, sukupuolen, ihonvärin tai kielen, vammaisuuden, perheen tai uskonnon vuoksi koulussa tai vapaa-ajalla kokivat alakoulussa erityisesti tytöt (27 %) ja yläkoulussa puolestaan pojat (28 %). Lukiossa 9 % vastaajista oli kokenut syrjivää kiusaamista.

Kauniaisissa nuoret kokevat terveydentilansa pääpiirteittäin hyväksi. Suurimmat haasteet terveydentilassa olivat niska ja hartiakivut, päänsärky ja väsymys.  Enemmistö söi yhteisen lämpimän aterian perheen kanssa vähintään kolme kertaa viikossa, mutta yläkouluikäisistä 70 % ja lukioikäisistä 62 % söi kasviksia, marjoja ja hedelmiä alle suositusten. Viikoittain kouluruokailun jättää väliin 42 % yläkouluikäisistä tytöistä ja 33% pojista.

Valtaosa kyselyyn vastanneista viihtyy koulussa hyvin. Kuitenkin alakouluikäisistä vastaajista 39 % kertoi kokevansa koulustressiä.  Yläkouluissa ja lukiossa koulu-uupumusta koki 12 % vastaajista. Mielenterveyden näkökulmasta voidaan pääosin hyvin. Noin 10 % yläkoulu- ja lukioikäisistä koki kohtalaista tai vaikeaa masennusta. Eniten mielenterveydestään huolissaan olivat lukioikäiset tytöt (51 %).  Alakoululaisista mielialaan liittyvistä ongelmista vastaamista edeltäneiden kahden viikon aikana raportoi 14 % vastaajista.

Alkoholin käyttö lisääntynyt yläkouluissa


Alkoholin käyttö on lukioikäisillä laskenut ja täysin päihteettömiä lukiolaisista on 17 %. Luku on kuitenkin matala, sillä kansallisesti päihteettömiä on 35 %. Huolestuttavaa on myös yläkoululaisten alkoholinkäyttö, joka on lisääntynyt edellisestä kouluterveyskyselystä. Yläkouluikäisistä täysin päihteettömiä ilmoittaa olevansa 57 % ja tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa on 17 %. Lukiolaisista pojista 22 % ja tytöistä 16 % ilmoittaa kokeilleensa huumeita. Yli puolet lukioikäisistä kokee, että huumeiden saatavuus on helppoa. Tupakoiminen ja nuuskaaminen sen sijaan näyttää vähentyneen huomattavasti ja yläkoululaisista alle prosentti ja lukiolaisista 1 % ilmoittaa tupakoivansa päivittäin. Yläkoululaisista 3 % ja lukiolaisista 4 % käyttää nuuskaa päivittäin.

Kouluterveyskysely toteutettiin sähköisesti Kauniaisten ala- ja yläkouluissa sekä lukioissa keväällä 2017. Valtakunnallinen kysely tuottaa tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.  Kauniaisissa erityisesti yläkouluissa vastausprosentti (47 %) jäi matalaksi, mikä vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen. Kouluterveyskyselyn tuloksissa on ensimmäistä kertaa mukana alakoulun 4.- ja 5. luokan tulokset. Kauniaisissa 4.-5. luokkalaiset osallistuivat kyselyyn aktiivisesti (vastausprosentti 88 %). Kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän työskentelyssä sekä kunnan toiminnan kehittämisessä.

Kuntakohtaiset tulokset ovat löydettävissä THL:n sähköisestä raportointitietokannasta.

Lisätietoja:
  • Ulla Tikkanen, sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 050 355 3246, ulla.tikkanen@kauniainen.fi
  • Suvi von Troil, vastaava terveydenhoitaja, puh. 050 382 9334, suvi.vontroil@kauniainen.fi
  • Sari Aarniokoski, opetuspäällikkö, suomenkielinen koulutoimi, puh. 050 382 6265, sari.aarniokoski@kauniainen.fi
  • Tina Nordman, opetuspäällikkö,  ruotsinkielinen koulutoimi, puh. 050 308 6262, tina.nordman@kauniainen.fi

Palaa otsikoihin