Valikko

Tarjouspyynnöt


Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäranden i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.


rss Tarjouspyynnöt

4.5.2018 11.00

Tarjouspyyntö: Palokunnankujan kadun ja vesihuollon rakentaminen - 23.5. päivitetty lisäkirje

Tarjousten määräaika on 28.5.2018 klo 12.00 mennessä.

Kauniaisten kaupungin kuntatekniikka pyytää urakkatarjoustanne Kauniaisten kaupungin Palo-kunnankujan kadun ja vesihuollon rakentamisesta, kokonaishintaurakkana seuraavien tarjous-pyyntöasiakirjojen mukaisesti (asiakirjat liitteenä alla):

- Tämä tarjouspyyntökirje, 3.5.2018
- Urakkaohjelma, 3.5.2018
- Muutostyöhintaluettelo, 3.5.2018
- Hsy:n ohjeet ja määräykset (13 kpl)
- Kauniaisten kaupungin ohjeet (8 kpl)
- Työturvallisuusasiakirja, 3.5.2018
- Työselostus, 3.5.2018
- 68021_1_Asemapiirustus, katu
- 68021_2_Asemapiirustus, vesihuolto
- 68021_3_Pituusleikkaus
- 68021_4_Poikkileikkaukset
- 68021_5_Kaivokortit
- Palokunnankuja_Määräluettelo, 2.5.2018
- johto- ja verkkokartat (etusivu, johtokartta, verkkokartta, asennetut suojaputket)

Tarjouspyyntö (pdf) (591.5 KB)
Tarjouslomake_3.5.2018 (pdf) (492.2 KB)
02 Urakkaohjelma (pdf) (1.1 MB)
Muutostyöhintaluettelo (xls) (30.5 KB)

Johtotiedot (zip) (530.2 KB)
Hsy ohjeet (zip) (5.1 MB)
Esikopiot_2018-05-03 (zip) (5.4 MB)
Kauniaisten kaupungin ohjeet (zip) (3.1 MB)

Lisäkirje 23.5.

Hankintailmoitus kohteesta

Hankintailmoitus kohteesta on julkaistu julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) sekä Kauniaisten kaupungin internet-sivulla 4.5.2018.

Tarjouksen tekeminen

Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta, mitä ei saa asiasisällöltään muuttaa. Mikäli tarjous on jätetty asiasisällöltään muutetulla tarjouslomakkeella, tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjous.

Urakoitsijan on varmennettava tarjouksensa jokainen sivu leimalla ja / tai nimikirjoituksilla. Tarjouksen tulee allekirjoittaa sellainen urakoitsijan edustaja, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.

Tarjouksen on oltava perillä 28.5.2018 klo 12.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjous toimitetaan osoitteeseen:

KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Kirjaamo
PL 52
02701 KAUNIAINEN

Käyntiosoite: Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

Tarjouskuoreen merkitään:
”TARJOUS / PALOKUNNANKUJAN KADUN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN, 113/10.03.01/2018”.

Lisätiedot urakkakohteesta

Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset suomenkielellä esitetyt kysymykset tarjouksen antamiseksi on esitettävä viimeistään 21.5.2018 klo. 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kauniainen.fi.

Annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja julkaisemaan 23.5.2018 klo. 12:30 mennessä tällä sivulla (http://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/tarjouspyynnot).
Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Työkohteeseen tutustumisesta tarjouksen antamiseksi voi sopia virka-aikana Tapani Aarnin (puh 050 3086 730), Jaakko Koivunurmen (puh 050 3828 756) tai Lennart Långströmin (puh 050 5446 427) kanssa.

Tarjousten voimassaolo

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus. Tarjous tulee olla voimassa vähintään 3 kk 28.5.2018 päivästä.
Palaa otsikoihin