Yhteystiedot Valikko

Tarjouspyynnöt


Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäranden i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.


rss Tarjouspyynnöt

24.9.2018 9.00

Tarjouspyyntö: Klostretinkujan kadun ja vesihuollon rakentaminen (Päivitetty suunnitelmia ja lisäkirje 24.9.)

Tarjousten määräaika on 22.10.2018 klo 12:00. Lisäkirje 2 lisätty 11.10.

LISÄKIRJE TARJOUSPYYNTÖÖN - KLOSTRETINKUJAN KADUN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN

SUUNNITELMAMUUTOKSIA TARJOUSPYYNTÖÖN
Urakkaan on tullut suunnitelmamuutoksia. Muutoksista on tehty piirustusluettelon mukaiset revisiot, jotka ovat tämän lisäkirjeen liitteenä.

Suunnitelmamuutosten vuoksi urakan laskenta-aikaa on jatkettu 22.10.2018 klo. 12:00 asti.

Kauniaisten kaupungin kuntatekniikka pyytää urakkatarjoustanne Kauniaisten kaupungin Klostretinkujan kadun ja vesihuollon rakentamisesta sekä vesihuollon siirrosta, kokonaishintaurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti:


-    Tämä tarjouspyyntökirje, 4.9.2018
-    Urakkaohjelma, 4.9.2018
-    Muutostyöhintaluettelo, 4.9.2018
-    Hsy:n ohjeet ja määräykset (13 kpl)
-    Kauniaisten kaupungin ohjeet (7 kpl)
-    Työturvallisuusasiakirja, 31.8.2018
-    Työselostus, 31.8.2018
-    Piirustusluettelo
-    Piirustusluettelon mukaiset suunnitelmat:
(2261_001, 2261_002A, 2261_003A, 2261_004A, 2261_005A, 2261_006, 2261_300A, 2261_301A, 2261_302A, 2261_303A, 2261_304A, 2261_305, 2261_306A, 2261_307A, 2261_308A, 2261_309, 2261_310, 2261_700, 2261_750, 2261_1001, 2261_1002A)
-    Työselostus_liite 1_PKTO_14_Putkikaivantojen tuentaohje, 30.9.2014
-    Työselostus_liite 2_Verkoston rakennustyön kelpoisuusasiakirja
-    Työselostus_liite 4_betonimurskeohje_HSY
-    2261_Kavallintie ja Valmukuja määräluettelo, 24.9.2018
-    2261_Klostretinkuja määräluettelo, 19.9.2018
-    2261_Klostretinkujan johtosiirrot määräluettelo, 24.9.2018
-    Valaistuksen työselostus
-    Johto- ja verkkokartat (35534_etusivu, 35534_johtokartta_1, 35534_johtokartta_2, 35534_Verkkokartta_1, 35534_Verkkokartta_2)

Urakkaohjelma (pdf) (926.7 KB)
Muutostyöhintaluettelo (xls) (30.5 KB)
Hsy ohjeet (zip) (5.1 MB)
Kauniaisten kaupungin ohjeet (zip) (2 MB)
2261_Turvallisuusasiakirja_revA (pdf) (121.2 KB)
2261_Työselostus_revA (pdf) (88.6 KB)
2261_Piirustusluettelo_revA (pdf) (10.3 KB)
Päivitetyt piirrustukset (zip) (8.9 MB)
Tyoselostus_liite1_PKTO_14_Putkikaivantojen tuentaohje_ESPOO (pdf) (1.1 MB)
Tyoselostus_liite2_Verkoston rakennustyön kelpoisuusasiakirja 21.10 (pdf) (5.2 KB)
Työselostus_liite4_betonimurskeohje_HSY - 2014_10_07 (pdf) (224.3 KB)
2261_Kavallintie ja valmukuja - Maaraluettelo (pdf) (15 KB)
2261_Klostretinkuja,_Rs_määräluettelo (pdf) (17.1 KB)
2261_Klostretinkujan johtosiirrot - Maaraluettelo (pdf) (16.4 KB)
Klostretinkuja_valaistus_työkohtainen työselitys (pdf) (67.7 KB)
Johto- ja verkkokartat (zip) (320.3 KB)

Lisäkirje

Hankintailmoitus kohteesta

Hankintailmoitus kohteesta on julkaistu julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) sekä Kauniaisten kaupungin internet-sivuilla 6.9.2018.

Tarjouksen tekeminen

Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta, mitä ei saa asiasisällöltään muuttaa. Mikäli tarjous on jätetty asiasisällöltään muutetulla tarjouslomakkeella, tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjous.

Urakoitsijan on varmennettava tarjouksensa jokainen sivu leimalla ja / tai nimikirjoituksilla. Tarjouksen tulee allekirjoittaa sellainen urakoitsijan edustaja, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.

Tarjouksen on oltava perillä 22.10.2018 klo 12.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjous toimitetaan osoitteeseen:

KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Kirjaamo
PL 52
02701 KAUNIAINEN
Käyntiosoite: Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen
Tarjouskuoreen merkitään:
TARJOUS / KLOSTRETINKUJAN KADUN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN, 270/10.03.01/2018”.

Lisätiedot urakkakohteesta

Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset suomenkielellä esitetyt kysymykset tarjouksen antamiseksi on esitettävä viimeistään 9.10.2018 klo. 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kauniainen.fi.

Annettavat lisäselvitykset on tilaaja julkaissut 11.10.2018 klo. 10:30 tällä sivulla (http://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/tarjouspyynnot).

Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sito­viksi.

Työkohteeseen tutustumisesta tarjouksen antamiseksi voi sopia virka-aikana Tapani Aarnin (puh 050 3086 730), tai Lennart Lång­strömin (puh 050 5446 427) kanssa.

Tarjousten voimassaolo

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus. Tarjous tulee olla voimassa vähintään 3 kk 22.10.2018 päivästä.


Palaa otsikoihin