Yhteystiedot Valikko

Tarjouspyynnöt


Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäranden i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.


rss Tarjouspyynnöt

5.12.2018

Tarjouspyyntö: Kauniaisten nuorisotalo – talotekniikan ja sisärakenteiden purku-urakka, kokonaisurakka

Tarjousten määräaika on 21.12.2018 klo 12:00 mennessä.

TARJOUSPYYNTÖ (pdf) (409.2 KB)
Pyydämme avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia Kauniaisten nuorisotalon talotekniikan ja sisärakenteiden purku-urakasta kokonaisurakkana tämän tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

Kohde sijaitsee osoitteessa Läntinen koulupolku 1, 02700 Kauniainen.

Urakkaan sisältyy rakennuksen talotekniikan ja sisärakenteiden purku liiteasiakirjoissa osoitetussa laajuudessa. Hankinnan laajuus on kuvattu tarkemmin liitteenä olevissa asiakirjoissa.

Tarjousten jättäminen
Tarjous tulee olla tehtynä tarjouspyynnön liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle.

Tarjouksesta tulee ilmetä tarjouslomakkeeseen merkitty kokonaishinta ilman arvonlisäveroa, arvonlisäveron osuus ja arvonlisäverollinen hinta. Lisäksi tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan esitys urakkaan sisältyvien töiden aloitusajankohdasta (huomioiden valmistuminen tämän tarjouspyynnön liiteasiakirjojen mukaisesti) sekä arvio urakka-ajan kestosta. Osa tarjouksia ei hyväksytä.

Tarjous tulee toimittaa 21.12.2018 klo 12:00 mennessä osoitteella:

Kauniaisten kaupunki / Kirjaamo
PL 52 (Kauniaistentie 10)
02701 Kauniainen

tai sähköpostilla kirjaamo@kauniainen.fi tai fax (09) 505 6535. Sähköpostina tai faxilla määräaikaan mennessä toimitettu tarjous voidaan hyväksyä, mikäli alkuperäinen tarjous postitetaan viivytyksettä saman päivän postileimalla varustettuna yllä mainittuun osoitteeseen.

Myöhästyneet tarjoukset jätetään huomiotta.

Tarjouskuoren päällä / tarjouksessa tulee olla merkintä:
" NUORISOTALON TALOTEKNIIKAN JA SISÄRAKENTEIDEN PURKU-URAKKA 408/10.03.02/2018-URAKKATARJOUS "

Lisätietoja hankinnasta antavat
Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset kysymykset tarjouksen antamiseksi viimeistään 14.12.2018 klo 12.00 mennessä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kauniainen.fi. Saadut kysymykset ja niihin annettavat vastaukset julkaistaan tällä sivuilla viimeistään 18.12.2018.

Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajan yhteyshenkilölle viimeistään yllämainittuna ajankohtana.

Mahdollisten epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja kirjallisesti toimittamaan kaikille tarjouspyynnön saanneille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Työkohteeseen tutustumisesta voi sopia virka-aikana kiinteistöhoitaja Jussi Repon (puh. 050 411 86 21) kanssa.

Ilona Lehto
Rakennuttajainsinööri

4.12.2018
Kauniaisissa


TARJOUSPYYNTÖ (pdf) (409.2 KB)

LIITTEET 1-12
Liite 1 Tarjouslomake
Liite 2 Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset
Liite 3 Yrityksen kelpoisuusehtojen referenssit
Liite 4 Vastaavan työnjohtajan kelpoisuusehtojen referenssit
Liite 5 Urakkaohjelma 4.12.2018
Liite 6 Turvallisuusasiakirja 30.11.2018
Liite 7 Työmaa-alue –kartta
Liite 8 Purkusuunnitelma
Liite 9 Purkutyöselostus
Liite 10 Yksikköhintaluettelo
Liite 11 Purkutyösuunnitelmat piirustusluettelon mukaisesti   (zip-tiedosto 44 MB)
Liite 12 Haitta-ainekartoitusPalaa otsikoihin