Yhteystiedot Valikko

Tarjouspyynnöt


Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäranden i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.


rss Tarjouspyynnöt

28.11.2018 11.00

Tarjouspyyntö: Kauniaisten kaupungin Viherrakennus- ja hoitotyöt vuodelle 2019 (vuosisopimus)

Tarjousten määräaika on 18.12.2018 kello 12.00 mennessä.

Hankinnan kohde ja kuvaus:
Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin erikseen tilattavista vihertöistä vuodelle 2019. Kohteita on useita ja urakoitsijalla on 2 v. takuu tehtyihin töihin. Kaupungilla ei ole esittää sitovaa arviota hankinnan tulevasta rahallisesta arvosta. Hankinta ei ylitä kansallisen hankinnan 150 000 € kynnysarvoa.

Tilattavat viherrakennus- ja hoitotyöt ovat sekä uudisrakentamiseen että kunnossapitoon liittyviä töitä. Kunnossapitotyöt sisältävät kitkentä-, haravointi-, kanttaus- ja leikkaustöitä, tuentatöitä ja kasvinsuojelutöitä. Ammattikäyttöön luokiteltujen kasvinsuojeluaineiden osto ja käyttö on edellyt-tänyt kasvinsuojelututkinnon suorittamista marraskuusta 2015 lähtien (TUKES).
Sopimuskausi:
Sopimus tehdään ajanjaksolle 1.2.2019–31.1.2020.
Lisätietoja:
Tarjoukset toimitetaan 18.12.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen;
                             
Kauniaisten kaupunki
                             Kirjaamo
                             PL 52
                             02701 Kauniainen

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on toimitettava 7.12.2018 mennessä osoitteeseen: emmi.silvennoinen@kauniainen.fi.

Tilaajan toimesta tehtävät muutokset ja lisäselvitykset sekä vastaukset urakoitsijan kysymyksiin julkaistaan tällä internet-sivulla 11.12.2018 klo 15:30 mennessä.

Kukin tarjoaja on velvollinen tarkistamaan tarjouspyyntöaineiston ja siihen liittyvät lisätiedot tältä sivulta ennen tarjouksen jättämistä. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.
Tarjouspyyntöaineisto (pdf):

TARJOUSPYYNTÖ VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2019 (pdf) (288.6 KB)
Tarjouslomake 2019 (pdf) (390 KB)Palaa otsikoihin