Valikko

Grankullagillets höstmöte med gillekväll

20.10.2017 klo 18:00-21:00

Kitty Seppälä: Livskraft - visdom, gemenskap, kulturupplevelser - var kommer motionen in?


Inledningsvis stadgeenliga höstmötesförhandlingar med bl.a. val av
  • ­    två styrelsemedlemmar för åren 2018 - 2020 istället för dem som står i tur att avgå
  • ­    suppleanter för år 2018
  • ­    två verksamhetsgranskare för år 2018 jämte suppleanter
Den kompletta föredragningslistan kommer att införas på nätet.

Efter förhandlingarna talar MHV ft Kitty Seppälä, som specialiserat sig på hälsofrämjande fysisk aktivitet och rörelse som medicin, om temat ’Livskraft  - visdom, gemenskap, kulturupplevelser  - var kommer motionen in?’

Plats: Grankulla Svenska skolcentrum, Västra skolstigen 3.
(OBS!! Vänligen notera att Grankullagillets medlemskvällar från och med höstmötet den 20.10.2017 och även under hela vårterminen 2018 kommer att hållas  i Grankulla Svenska skolcentrum.)

Vid fredagsmötena uppbärs en avgift på 12 € som inkluderar programmet samt en matig sallad och drycker.