Yhteystiedot Valikko

Kuulutukset

14.12.2017

Vuoden 2018 presidentinvaali

Kauniaisten kaupunki

Vuoden 2018 presidentinvaali


Ajankohta

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali sunnuntaina 11.2.2018.

Äänioikeus

Vaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään 28.1.2018 täyttää 18 vuotta.

Väestörekisterikeskus lähettää viimeistään 4.1.2018 ilmoituskortin niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa.

Ennen äänestämistä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukanaan kaksi passivalokuvaa.

Vaalipäivän äänestyspaikka

Mäntymäen koulu, Mäntymäentie 2. Äänestyspaikka on jaettu erillisiin äänestystiloihin äänestysalueen (1–3) perusteella. Äänestys toimitetaan vaalipäivänä 28.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 11.2.2018 klo 9–20.

Ennakkoäänestys

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla (luettelo osoitteessa www.vaalit.fi).

Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 17.1.2018 ja päättyy tiistaina 23.1.2018. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan kotimassa 31.1.–6.2.2018.

Kauniaisissa ennakkoon voi äänestää kaupungintalossa (Kauniaistentie 10) ennakkoäänestysajanjaksojen aikana keskiviikosta torstaihin klo 10–20, perjantaina klo 10–17, viikonloppuna klo 10–14 ja maanantaista tiistaihin klo 10–20.

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Kotiäänestys alkaa keskiviikkona 17.1.2018 ja päättyy tiistaina 23.1.2018. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestys toimitetaan 31.1.–6.2.2018.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse klo 8–16 ensimmäisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16 ja toisen vaalin osalta, ellei ole ilmoittautunut jo ensimmäisen vaalin yhteydessä, viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16:
- Puhelin: 050 354 0121, 050 4110 754, 050 4110 756 tai (09) 50561.
- Osoite: Kauniaisten kaupunki, keskusvaalilautakunta, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen.
- Sähköposti: kirjaamo@kauniainen.fi
- Telefax: 09 5056 535.


Kauniaisissa 14.12.2017

KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Palaa otsikoihin