Yhteystiedot Valikko

Kuulutukset

7.9.2017

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan voimaantulo

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukainen
KUULUTUS UUDENMAAN NELJÄNNEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VOIMAANTULOSTA

Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkistaa Uudellamaalla voimassa olevia maakuntakaavoja. Tässä kaavassa keskitytään elinkeinojen, logistiikan, tuulivoiman, viherrakenteen sekä kulttuuriympäristöjen teemoihin. Lisäksi kaavassa käsitellään muita ajankohtaisia aiheita, kuten asemanseutuja ja Malmin lentokenttää. Kaavan aikatähtäin on vuodessa 2040 ja suunnittelualueena koko Uusimaa lukuun ottamatta Östersundomin aluetta.

Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 21.8.2017 (§ 112) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Uudenmaan maakuntavaltuuston 24.5.2017 (§ 7) hyväksymän Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tulee voimaan koko maakuntakaava-alueella.

Lisätietoa kaavasta on saatavilla Uudenmaan liiton verkkosivuilla osoitteessa www.uudenmaanliitto.fi/neloskaava.

Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki, toimisto@uudenmaanliitto.fi, www.uudenmaanliitto.fi, (09) 4767 411

Palaa otsikoihin