Valikko

Kuulutukset

19.10.2017

Naapurien kuuleminen

Gr IFK Alpine on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen mahd. erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta mm. yöaikaan. Yhdistys tulee osoittees-sa Petaksentie 10, 02700 Kauniainen, eli Kauniaisten pujottelumäessä hiihtokaudella 2017-2018 suorittamaan rinteen lumetusta lumitykkien avulla.

Näistä töistä saattaa hetkellisesti, erityisesti yöaikaan aiheutua erityisen häiritsevää melua. Hakijan mukaan työn arvioitu kesto on noin kolme viikkoa, josta 3 päivää melun kannalta kriittisellä paikalla mäen huipulla. Lisälumetukselle saattaa olla tarvetta kauden aikana riippuen sääolosuhteista.

Niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Lupahakemukset liiteasiakirjoineen on nähtävänä virka-aikana ympäristötoimessa osoitteessa Kauniaistentie 10. Materiaali löytyy myös tältä sivulta (katso alla).

Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse kaupungin kirjaamoon viimeistään 27.10.2017. Postiosoite: Kauniaisten kaupunki, kirjaamo, PL 52, 02701 Kauniainen, sähköpostiosoite: kirjaamo@kauniainen.fi, käyntiosoite: Kaupungintalo, Kauniaistentie 10.

Hakemuslomake_kuuleminen

Karttaliite

Ympäristömelun mittausraportti GriFK Alpine Kauniaisten hiihtokeskus

Naapureiden_kuuleminen suomi ja ruotsi, lomake

Kauniaisten ympäristötoimi

Palaa otsikoihin