Yhteystiedot Valikko

Kuulutukset

18.10.2018 8.00

Naapurien kuuleminen

Gr IFK Alpine on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta mm. yöaikaan. Yhdistys tulee osoitteessa Petaksentie 10, 02700 Kauniainen, eli Kauniaisten pujottelumäessä hiihtokaudella 2018-2019 suorittamaan rinteen lumetusta lumitykkien avulla.

Näistä töistä saattaa hetkellisesti, erityisesti yöaikaan aiheutua erityisen häiritsevää melua. Hakijan mukaan työn arvioitu kesto on noin kolme viikkoa, josta 3 päivää melun kannalta kriittisellä paikalla mäen huipulla. Lisälumetukselle saattaa olla tarvetta kauden aikana riippuen sääolosuhteista.

Niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Meluilmoitus liiteasiakirjoineen on nähtävänä virka-aikana ympäristötoimessa osoitteessa Kauniaistentie 10 sekä tältä sivulta (katso alla).

Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse kaupungin kirjaamoon viimeistään 1.11.2018. Postiosoite: Kauniaisten kaupunki, kirjaamo, PL 52, 02701 Kauniainen, sähköpostiosoite: kirjaamo@kauniainen.fi, käyntiosoite: Kaupungintalo, Kauniaistentie 10.

Gr IFK Alpinen Meluilmoitus 2018-2019

Ympäristömelun mittausraportti Gr IFK Alpine Kauniaisten hiihtokeskus

Naapureiden_kuuleminen suomi ja ruotsi, lomake

Kauniaisten ympäristötoimi

Palaa otsikoihin