Yhteystiedot Valikko

Kuulutukset

27.9.2018

Myönnetyt MRL 128 §:n mukaiset maisematyöluvat puiden kaadoille rautatien suojelualueella Kauniaisten rataosuudella.

Ympäristöpäällikkö antaa seuraavat maankäyttö- ja raken­nus­lain 128 §:n mukaiset päätökset julkipanon jäl­keen 28.9.2018:

19 § Liikennevirasto: 235-871-1-2 (alueen omistaja Liikennevirasto, tämän lisäksi lupaan on sisälletty myös Kauniaisten kaupungin omistamia alueita), A-alue. Päätös >.

20 § Liikennevirasto: 235-402-1-289 (alueen omistaja As Oy Martinkallio). Päätös >

21 § Liikennevirasto: 235-402-1-5 (alueen omistaja Koy Kauniaisten Trallapark). Päätös >.

Maisematyöluvat koskevat Liikenneviraston suunniteltuja puidenkaatoja rautatien suoja-alueella Kauniaisten rataosuudella. Tarkoituksena on poistaa ne puut (n. 800 erikokoista ja lajista puuta) jotka kaatuessaan ulottuvat rata-alueelle. Ratalain 37 §:n mukaan radanpitäjällä on tie- tai rautatieliikenteen turvallisuuden sitä vaatiessa oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta tai rajoittaa kasvillisuuden korkeutta.  

Päätösten antopäivä 28.9.2018. Oikaisuvaatimusaika päättyy 15.10.2018.
Suuntaa-antava kartta
Kartta pdf-muodossa >

Seuraavat maisematyölupahakemukset ovat asian tiimoilta vielä vireillä ympäristötoimessa:
- kiinteistö 235-871-1-2, B-alue

- kiinteistö 235- 1- 4 -4/5

Kauniaisten kaupungin ympäristötoimiPalaa otsikoihin