Yhteystiedot Valikko

Kuulutukset

7.6.2017

MRL 128 §:n mukainen maisematyölupaa (pujottelumäki), naapurikuuleminen

Kauniaisten kaupungin liikuntapalvelut ovat hakeneet MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa puhtaiden maa-ainesten sijoittelulle pujottelumäen alarinteeseen sekä tekonurmikaistaleiden asentamiselle hissilinjausten alueille osoitteessa Petaksentie 10.

Niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Lupahakemukset liiteasiakirjoineen on nähtävänä virka-aikana ympäristötoimessa: Kauniaistentie 10. Asiakirjat myös luettavissa tältä sivulta.

Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse kaupungin kirjaamoon viimeistään 16.6.2017. Postiosoite: Kauniaisten kaupunki, kirjaamo, PL 52, 02701 Kauniainen, sähköpostiosoite: kirjaamo@kauniainen.fi, käyntiosoite: Kaupungintalo, Kauniaistentie 10.

Lisätiedot: Anders Lindholm-Ahlefelt, puh  050-366 4251  etunimi.sukunimi@kauniainen.fi.

Ympäristötoimi

Hakemuslomake 
Asemapiirros 
Poikkileikkaus 

Palaa otsikoihin