Yhteystiedot Valikko

Kuulutukset

11.1.2017

Kuuleminen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta

E.M Pekkinen Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Vanha Turuntien, Valkonauhatien, Asematien, Elinanpolun, Mäntymäentien, Stenbergintien, Urheilutien, Bredantien ja Bredankujan alueella.

HSY rakentaa kyseisillä alueilla uutta vesihuoltoverkostoa ajalla 13.1 - 29.9.2017 ja tulee suorittamaan hetkellisesti erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavia töitä (louhintaa, kallioporaamista). Mahdolliset meluavat työt tullaan tekemään ma-pe klo 07.00-18.00.

Niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Mahdolliset kirjalliset huomautukset tulee toimittaa osoitteeseen Kauniaisten kaupunki/kirjaamo PL 52, 02701, sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kauniainen.fi viimeistään 26.1.2017. Huomautuksen voi jättää myös osoitteeseen Kauniaistentie 10.

E.M Pekkinen Oy:sen yhteyshenkilö: Jarmo Pesu puh.nr 050-501 7127.

Hakemusasiakirjat:     

Ympäristötoimi

 


 


Palaa otsikoihin