Yhteystiedot Valikko

Kuulutukset

2.1.2017

Kauniaisten kaupungin toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2017

Kaupungin toimielinten tarkastetut pöytäkirjat ajalta 1.1. - 31.12.2017 pidetään nähtävänä jäljempänä mainittuina päivinä virka-aikana, mikäli jonkun pöytäkirjan osalta ei myöhemmin anneta erilliskuulutusta. Jos nähtävänä olopäivä sattuu pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin virastot yleisesti ovat suljettuina, pöytäkirjat ovat nähtävänä sitä seuraavana arkipäivänä.

Seuraavat toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävinä kaupungin julkisia kuulutuksia varten olevalla ilmoitustaululla Kauniaisten kaupungintalolla, Kauniaistentie 10, 02700 KAUNIAINEN:

kaupunginvaltuuston pöytäkirjat

asetetaan nähtäville kahden viikon kuluttua kokouksesta

kaupunginhallituksen, lautakuntien ja näiden jaostojen pöytäkirjat

asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen

rakennuslautakunnan pöytäkirjat

asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

pidetään nähtävänä asianomaisen viranhaltijan toimipaikassa (virkahuoneessa) päätöstä seuraavan viikon maanantaina

EDELLÄ SANOTTU EI KOSKE PÖYTÄKIRJAN SALASSA PIDETTÄVIÄ ASIOITA.

JOS NÄHTÄVILLÄOLOAJAT POIKKEAVAT YLLÄ OLEVISTA, NIISTÄ KUULUTETAAN ERIKSEEN.


Kauniaisissa 1 tammikuuta 2017
KAUPUNGINKANSLIA


Palaa otsikoihin