Yhteystiedot Valikko

Kuulutukset

2.1.2019

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 1.8.2019 alkaen

Kauniaisissa kunnallista suomenkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodissa. Varhaiskasvatuspaikkoja on haettavissa ympäri vuoden, mutta hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamispäivää. Mikäli varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja paikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksen alkamisesta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin tarve alkaa.

1.8.2019 alkavaa toimintakautta varten varhaiskasvatushakemus pyydetään täyttämään 31.1.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa http://www.kauniainen.fi/koulutus_ja_varhaiskasvatus/varhaiskasvatus. Hakija saa kirjallisen päätöksen varhaiskasvatuspaikasta.

Toimintavuonna 2019 – 2020 esiopetus on velvoittavaa kaikille vuonna 2013 syntyneille lapsille. Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan toimintakaudella 2018–2019 Sansinpellon päiväkodissa sekä päiväkoti Pikku Akatemiassa. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta suomenkielisille lapsille tarjotaan Kielikylpy Grani Språkbad –päiväkodissa.  

Esiopetus alkaa 12.8.2019 ja se päättyy 29.5.2020. Maksutonta esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä. Esiopetushakemus tulee täyttää viimeistään 31.1.2019. Hakemus täytetään myös niistä lapsista, jotka jo ovat varhaiskasvatuksessa. Mikäli lapselle on aiemmin myönnetty kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, oikeus varhaiskasvatukseen sekä sijoitus päiväkotiin pysyy voimassa keskeytyksettä. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tarjotaan samasta yksiköstä, jossa lapsi osallistuu esiopetukseen. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikka, esiopetuksen ulkopuoliselta päivittäiseltä varhaiskasvatusajalta sekä esiopetuksen loma-ajoilta (joululoma, hiihtoloma ja kesäloma ennen ja jälkeen esiopetusvuoden) peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Jos lapsella ei ole varhaiskasvatuspaikkaa, tai jos hänen varhaiskasvatuspaikkansa irtisanotaan, varhaiskasvatusta voi hakea laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa.

Kaupungin päiväkodit:


Kielikylpy Grani Språkbad, 3-6 –vuotiaille, kielikylpyryhmä 5 – 6 –vuotiaille, Stenbergintie 30, puh. 050 411 6126    
Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti 1-3 –vuotiaille, Stenbergintie 28, puh. 050 411 6126

Metsämajan päiväkoti, 1-5 –vuotiaille, Asematie 24, puh. 050 375 2448
    
Pikku Akatemia, 1-6 –vuotiaille, lisäksi vuorohoitoryhmä 1 – 5 -vuotiaille, Akatemiantie 11-13, puh. 050 341 5313

Sansinpellon päiväkoti, 1-6 –vuotiaille, Forsellesintie 14, puh. 050 341 5391

Yksityinen päiväkoti:

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan yksiköstä. Yksityiset päiväkodit voivat hakeutua palvelusetelituottajiksi 1.1.2019 alkaen.

Ankkalampi Kauniainen, kaksikielinen (suomi – englanti) päiväkoti, 1 – 5 –vuotiaille, Thurmanin puistotie 1, puh. 050 443 4344.    

Avoimessa perhetoiminnassa (Thurmanin puistotie 1) järjestetään tiistaina 22.1.2019 klo 10 infotilaisuus eri varhaiskasvatusvaihtoehdoista. Paikalla on päiväkodinjohtajia vastaamassa vanhempien kysymyksiin koskien päiväkodeissa tarjottavaa varhaiskasvatusta.

Lisätietoja varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja varhaiskasvatuksen tukimuodoista antaa päiväkodin johtajat sekä varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola p. 050 341 6269 ma, ti ja to klo 9.30–11 (annika.hiitola@kauniainen.fi). 

Kauniaisissa 2.1.2019
Sivistystoimi

Palaa otsikoihin