Yhteystiedot Valikko

Kuulutukset

12.6.2020

Energiayhtiöiden suunnitelmat tuotantolaitosten päästöjen tarkkailusta jätetty ELY-keskukselle

Helen Oy, Fortum Power and Heat Oy ja Vantaan Energia Oy ovat toimittaneet Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n ja
Uudenmaan ELY-keskuksen 12.11.2013 antamien päätöksien määräysten 3 mukaiset suunnitelmat
energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten tarkkailusta vuosina 2019–2023.

Lue lisää kuutlutuksesta:


Palaa otsikoihin