Valikko

Metropolialueen esiselvitys

Kuntauudistuksen seuraava vaihe Kauniaisten kannalta alkoi kun 5.6.2012 Suomen hallitus totesi iltakoulussaan että metropolialueelle tarvitaan sekä kuntarakenteen muutoksia että metropolihallinto. Tämän valmistelua varten metropolialueella tuli tehdä metropolialueen esiselvitys. Selvitystä varten valtiovarainministeriö nimesi elokuussa 2012 kuusi selvityshenkilöä, joiden tuli jättää ehdotuksensa kuntajakoselvitysalueista sekä metropolihallinnon vaihtoehdoista 28.2.2013 mennessä. Selvittäjien ehdotukset metropolialueen hallinnon rakenteiden kehittämiseksi julkistettiin 5.3.2013. Ne sisältyvät esiselvityksen loppuraporttiin ”Metropoli meille kaikille”.  Valtiovarainministeriö pyysi esiselvityksestä mm. alueen kuntien lausunnot 22.5.2013 mennessä.


Kauniaisten kaupunginvaltuusto antoi lausuntonsa esiselvityksestä 13.5.2013 (§ 44). Vastuksessa todettiin kiteytetysti seuraavaa: ”Kauniaisten kaupunki ei kannata yhtäkään selvitysmiesten esittämää hallintomallia, vaan katsoo, että metropolialueen lähivuosikymmenien haasteisiin vastaa parhaiten itsenäiset peruskunnat ja metropolihallinto, jonka rooli on koordinoida ja ohjata seudullisia maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä strategiatason kysymyksiä. Kauniaisten kaupunki katsoo edelleen, että kuntien yhdistämiset eivät tarjoa ratkaisuja metropolialueen haasteisiin ja että kuntajakoselvitysten sijasta tulee selvittää tarkoituksenmukaisen metropolihallinnon toimivalta ja päätöksentekomekanismit, tehtävät ja rahoitus.”

Lue koko lausunto:

Lausunto metropolialueen esiselvityksestä (KV 13.5.2013 § 44) (pdf) (142.2 KB)

Metropoli meille kaikille - Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset