Valikko

Metropolialueelle erityinen kuntajakoselvitys


Valtiovarainministeriö on asettanut 4.10.2013 työryhmän valmistelemaan metropolilakia hallituksen 29.8.2013 antaman rakennepoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti, jossa hallitus toteaa, että ”metropolialueelle perustetaan metropolihallinto, jonka päättävä toimielin on vaaleilla valittu valtuusto”.  Edelleen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti valtiovarainministeriö asettaa ”alueen kokonaisuuden varmistamiseksi” erityisen kuntajakoselvityksen, koska katsoo perustelluksi selvittää eri vaihtoehtoja kuntien itse käynnistämien selvitysten ulkopuolelle jääneiden Helsingin ja Vantaan osalta. Erityisessä kuntajakoselvityksessä tarkasteltaisiin kuntaliitosvaihtoehtoja Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan kuntien välillä. Myös Vihdillä olisi mahdollisuus osallistua selvitykseen.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt kuntien lausuntoa 19.11. mennessä osallistumisesta edellä mainittuun kuntarakennelain 4.luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen.

Kauniaisten kaupunginvaltuusto päätti kaupungin lopullisesta lausunnosta valtiovarainministeriölle kokouksessaan 11.11.2013 § 91.
Lausunto erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta (KV 11.11.2013 § 91) (pdf) (63 KB)

Valtionvarainministeriö päätti 9.12.2013 asettaa erityisen kuntajakoselvityksen ja selvittäjät Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Tuuslulan, Keravan,  Sipoon ja Vihdin kuntien yhdistymistä.
Kuntajakoselvittäjinä toimivat varatuomari Mikko Pukkinen, valtiotieteiden tohtori Cay Sevón ja arkkitehti Matti Valtilo.

Päätös ja perustelut:
Päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä kuntajakoselvittäjien asettamisesta (pdf) (1.8 MB)

Kauniaisten kaupungin edustajat tapaavat selvityshenkilöt torstaina 23.1.2014 kaupungintalossa. Tapaamisessa kaupunkia edustavat valtuuston pj. Tapani
Ala-Reinikka, hallituksen pj. Finn Berg ja varapj. Tiina Rintamäki-Ovaska sekä kaupunginjohtaja Torsten Widén ja kaupunginsihteeri Gun Söderlund.

Kuntauudistushankkeiden tilannekatsaus ja aikataulu (pptx) (334.4 KB)