Valikko

Kuntarakennelaki

Kuntauudistukseen sisältyy useita lainsäädännön hankkeita (esim. kuntarakennelaki, kuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja valtionosuuslaki), joilla ohjataan kuntauudistusta. Yksi keskeisimmistä kuntauudistuksen laeista on 1.7.2013 voimaan astunut kuntarakennelaki, jolla korvattiin kuntajakolaki. Kuntarakennelakiin on sisällytetty erillinen väliaikaisesti vuoden 2019 loppuun voimassa oleva luku kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta, jossa on säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvityksen vähimmäissisällöstä, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä selvitysten määräajasta. Kuntarakennelain valmistelun pohjana on ollut hallinnon- ja aluekehityksen ministeriryhmän 27.6.2012 hyväksymät kuntarakenteen kuntauudistusta ohjaavat kriteerit linkki.


Lain voimaantuloa edelsi kunnille osoitettu lausuntokierros maaliskuussa 2013. Kauniaisten kaupunginvaltuusto on antanut lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta kokouksessaan 4.3.2013

Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta (KV 4.3.2013 § 25) (pdf) (105.7 KB)