Valikko

Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys

Valtiovarainministeriö asetti virkamiehistä koostuvan Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän 4.3.2011 selvittämään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalleja. Työryhmän tehtävänä oli laatia hallitusohjelmassa tarkoitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Työryhmän tuli laatia esitykset kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavasta siten, että niiden pohjalta hallitus voi määritellä kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen sekä että niiden pohjalta voidaan valmistella hallituksen esitys. Kuntauudistusesitys oli laadittava myös karttamuotoisena. Työryhmän selvitys saatettiin lausuntokierrokselle kuntiin helmikuussa 2012.

Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne - Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys


Kauniaisten kaupunginvaltuusto antoi Kauniaisten lausunnon kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä kokouksessaan 11.04.2012 (§20). Lausunnossa kaupunginvaltuusto esitti perusteltujen vastausten päätelmänä, että pääkaupunkiseudulla ei tehtäisi kuntaliitoksia vastoin kuntien tahtoa.  Kauniaisten näkemyksen mukaan seudun rakenteellisiin ongelmiin ja kilpailukyvyn haasteisiin voidaan parhaiten vaikuttaa luomalla seudulle ylikunnallinen hallinto. Demokraattisesti valitun seudullisen päätöksentekoelimen muodostamista, tehtäviä ja rahoitusta ym. selvittämään tulisi asettaa valtion ja kuntien edustajista koottu selvitysryhmä. Tavoitteena tulisi olla päätöksenteon päällekkäisyyksien poistaminen ja läpinäkyvyyden parantaminen. Metropoliratkaisua tulisi valmistella siitä lähtökohdasta, että uudella hallintorakenteella ei ole veronkanto-oikeutta. (koko Kaupunginvaltuuston lausunto luettavissa täältä:

Lausunto Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä (KV 11.4.2012 § 20) (pdf) (107.7 KB)