Valikko

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti-selvityksen käynnistäminen

Kauniaisten kaupunki oli jo keväällä metropoliesiselvityksen lausunnossaan todennut seuraavaa: ”Arvioitaessa esitettyjä ehdotuksia Kauniaista koskeviksi kuntajakoselvitysalueiksi, ja kun kuntarakennelaki tullee edellyttämään Kauniaisten kaupungin osallistumista selvitysalueeseen, Kauniainen osallistuu kuntajakoselvitykseen ensisijaisesti Espoon kanssa ja toissijaisesti Espoon ja Kirkkonummen kanssa. Keskusteluja on myös käyty Vihdin osallistumisesta selvitysalueeseen. Kauniaisten kanta on kuitenkin, että kunta säilyy itsenäisenä ja tarpeellinen seudullinen yhteistyö tapahtuu metropolihallinnon puitteissa, jolloin kuntaliitoksille ei ole tarvetta.” Metropoliesiselvityksestä annettujen lausuntojen mukaan myös Espoo, Kirkkonummi ja Vihti pitivät mahdollisena selvityksen tekemistä keskenään ja korostivat selvityksen perustumista vapaaehtoisuuteen. Näin ollen kuntarakennelain voimaan tultua em. kunnat päättivät keskenään aloittaa lain mukaisen yhdistymisselvityksen. Kauniaisten kaupunginvaltuusto teki päätöksen kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistämisestä 16.9.2013 (§ 67).

Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen (KV 16.9.2013 § 67) (pdf) (61.4 KB)

Katso myös:
EKKV selvitys käynnistyy (pdf) (324 KB)
Selvityssuunnitelma EKKV (pdf) (447.9 KB)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Aikaisempia tiedotteita:
Valtiovarainministeriön kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksessä kuntarakenteen uudistamisesta esitetään Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Sipoon ja mahdollisesti myös Kirkkonummen kuntien yhdistämistä kahdella eri vaihtoehtoisella mallilla.
Kauniaisten kaupunki on pitänyt ratkaisua huonona. Kauniaisten kaupungin näkökulmasta ristiriidassa kaupungin strategiaan, joka perustuu siihen että Kauniainen on itsenäinen, vahva toimija pääkaupunkiseudulla.
 
Kaupunginjohtajan tiedote 8.2.2012
Kaupunginjohtajan kirjoitus paikallislehdessä 28.2.2012 
Kauniaisten kanta kuntarakenneuudistukseen 21.3.2012 (pdf) (56.6 KB) (Kaupunginvaltuuston puheejohtajan puhe kuulemistilaisuudessa)

Kuntarakenneuudistus vastaus (pdf) (187 KB) (Kaupunginvaltuuston päätös 11.4.2012)

Lue myös paikallislehti Kaunis Granin kirjoituksia aiheesta täältä >