Valikko

Kuntauudistus  


Kauniaisten kaupunki kokoaa tälle sivulle tietoa kuntauudistuksesta (mm. yhdistymisselvityksistä, annetuista lausunnoista ja päätöksenteosta) Kauniaisten kaupungin näkökulmasta. Kuntauudistuksen taustalla on pääministeri Kataisen hallitusohjelman kirjaus jonka mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuinen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Lue hallitusohjelma täältä.

Kuntauudistuksessa jo tapahtunutta


Metropolialueen esiselvitys
Kuntarakennelaki
Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti-selvityksen käynnistäminen

Kuntauudistus tällä hetkellä

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti –selvitys
Metropolialueelle erityinen kuntajakoselvitys

Kuntauudistuksessa jo tapahtunutta

Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys

Valtiovarainministeriö asetti virkamiehistä koostuvan Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän 4.3.2011 selvittämään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalleja.

Lue lisää >

Metropolialueen esiselvitys

Kuntauudistuksen seuraava vaihe Kauniaisten kannalta alkoi kun 5.6.2012 Suomen hallitus totesi iltakoulussaan että metropolialueelle tarvitaan sekä kuntarakenteen muutoksia että metropolihallinto. Tämän valmistelua varten metropolialueella tuli tehdä metropolialueen esiselvitys.

Lue lisää >

Kuntarakennelaki

Kuntauudistukseen sisältyy useita lainsäädännön hankkeita (esim. kuntarakennelaki, kuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja valtionosuuslaki), joilla ohjataan kuntauudistusta. Yksi keskeisimmistä kuntauudistuksen laeista on 1.7.2013 voimaan astunut kuntarakennelaki, jolla korvattiin kuntajakolaki.

Lue lisää >

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti-selvityksen käynnistäminen

Kauniaisten kaupunginvaltuusto teki päätöksen kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistämisestä 16.9.2013.

Lue lisää >


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lue myös paikallislehti Kaunis Granin kirjoituksia aiheesta täältä >
Kuntauudistus tällä hetkellä

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti –selvitys

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti –selvitys on käynnissä. Selvityksen esisijaisena tavoitteena on selvittää kuntien yhteistyömahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen turvaamiseksi sekä seudun kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden parantamiseksi. Kunnat haluavat myös edistää toimenpiteitä julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. 

Lue lisää.>

Metropolialueelle erityinen kuntajakoselvitys

Valtiovarainministeriö on asettanut 4.10.2013 työryhmän valmistelemaan metropolilakia hallituksen 29.8.2013 antaman rakennepoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti, jossa hallitus toteaa, että ”metropolialueelle perustetaan metropolihallinto, jonka päättävä toimielin on vaaleilla valittu valtuusto”.

Lue lisää >

Metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen internet-sivut ovat nyt auki;
siirry sivuille täältä >