Yhteystiedot Valikko

Digiohjelman tapahtumat

8.10.2018 DigiLab avajaiset

Haluatko nähdä tulevaisuuteen tai kokeilla asioita, joiden et edes uskonut olevan mahdollisia? Silloin uusi #GraniDigiLab, Villa Odenwallissa Kauniaisissa keskiviikkona on oikea paikka sinulle.

Lue lisää

 

1.10.2018 Kauniaisten sensoriverkko

Kaupungin digiohjelmaa toteutetaan ketterästi, ensimmäiset sensorit ovat jo koekäytössä.

Lue lisää

 


Kauniaisten digitalisaatio-ohjelma vuosille 2018-2020

Kauniaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.3.2018 (§ 4) kaupunkistrategian vuosille 2018-2022. Yhtenä strategian teemana on Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen. Teeman yksi alatavoite on Helppokäyttöiset, kaikki ikäryhmät huomioivat digipalvelut, ja konkreettisena toimenpiteenä Digitalisaatio-ohjelman laatiminen kevään 2018 aikana.

 

Kauniaisten digitalisaatio-ohjelmassa määritellään keinot, joilla kaupunki voi toteuttaa strategian viittä painopistealuetta. Ohjelmassa on pyritty huomioimaan monitasoinen kompleksisuus, joka vaikuttaa kokonaisuuteen. Vaikuttavia asioita ja reunaehtoja ovat kaupungin omien strategisten pääpainopisteiden lisäksi julkisten tietohallintojärjestelmien kehittämishankkeet, kansallinen ja EU-lainsäädäntö, EU:n digitavoitteet, Suomen digitavoitteet, nykyteknologia sekä kaupungin tietohallinnon nykytilan asettamat rajoitteet. Kauniaisten digiloikassa huomioidaan myös kansainvälisen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin ennustamat globaalit trendit.

 

Ohjelman toteuttaminen mahdollistaa Kauniaisten kaupungin digiloikan lähivuosina. On mahdollista, että maailman muuttuessa ja teknologioiden kehittyessä ripeää tahtia ohjelmaa joudutaan tarkentamaan tai muuttamaan jo ennen sen päättymistä.