Yhteystiedot Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

28.1.2019

Skolgångshandledare, Hagelstamska skolan (klasserna 7-9)

Kom och jobba i Hagelstamska skolan

Vi erbjuder ett tryggt arbetsförhållande i en inspirerande, uppmuntrande arbetsmiljö, som satsar på fortbildning.
Vi värdesätter samarbetsförmåga, flexibilitet och goda sociala kunskaper.

Skolgångshandledare från 28.1 till 2.6.2019  med ev. förlängning.

Rektor Catharina Sunesdotter tfn 050-414 83 05, (catharina.sunesdotter@edu.grankulla.fi) svarar på eventuella frågor gällande tjänsterna.

Ansökningstiden går ut 28.01.2019 kl. 12:00.

Ansökan lämnas i första hand på denna elektroniska ansökningsblankett.
Ansökan kan lämnas per post under adress Grankulla stad, skolbyrån, registraturen, PB 52, 02701 Grankulla.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) samt ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Grankulla är en rökfri arbetsgivare.

Se också:
Grankulla som arbetsgivare
Hagelstamska skolan

ANSÖKNINGSBLANKETTPalaa otsikoihin