Yhteystiedot Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

28.1.2019

Lärare i småbarnspedagogik (362015), Daghemmet Grankotten

Daghemmet Grankotten är ett av Grankulla stads kommunala daghem. Vi har tre grupper Kottar 0-3 år, Ekorrar 3-5 år och Barr 5-7 år (förskola)

Vi söker nu till vårt glada och ambitiösa team en lärare i småbarnspedagogik (barnträdgårdslärare) med första placering i gruppen Kottarna, barn 0-3 år. I gruppen jobbar förutom du, vår blivande lärare, två barnskötare och ett daghemsbiträde.

Behörighetskrav:
26 §
Lärare inom småbarnspedagogik
Behörighetsvillkoren för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik är minst pedagogie kandidatexamen som innehåller sådana studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik och om vilka närmare bestämmelser får utfärdas genom förordning av statsrådet eller som har kompletterats med sådana studier.

Personen som anställs bör uppvisa godtagbart utdrag ur brottsregistret för arbete med barn.

Arbetsavtalet är en fast anställning som börjar med 6 månaders prövotid.

Kontaktuppgifter
Daghemsföreståndare Kristina Gustafsson
kristina.gustafsson@grankulla.fi
050 3771347

Adress till arbetsplatsen
Brandkårsvägen 1-3, 02700 GRANKULLA

Arbetet inleds
1.8.2019

Lön
2634,75€/månad

Ansökningstiden går ut 28.01.2019 kl. 12:00

Ansökan lämnas i första hand på denna elektroniska ansökningsblankett.
Ansökan kan lämnas per post under adress Grankulla stad, registraturen, PB 52, 02701 Grankulla

Grankulla är en rökfri arbetsgivare.

Se också:
Grankulla som arbetsgivare

ANSÖKNINGSBLANKETT


Palaa otsikoihin