Yhteystiedot Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

28.1.2019

2 klasslärarvikariat (401114, 401126), Granhultsskolan (klasserna 1-6)

2 klasslärarvikariat fr.o.m. 7.8.2019-31.7.2020, 401114, 401126, Granhultsskolan

Kom till Grahultsskolan och jobba som klasslärare!
Var med och utveckla framtidens skola och dig själv.

Vi värdesätter samarbetsförmåga, flexibilitet och goda sociala kunskaper.

Kontaktuppgifter
Rektor Catharina Sunesdotter
telefon 050 414 8305
e-post catharina.sunesdotter@edu.grankulla.fi

Adress till arbetsplatsen 
Elevhemsvägen 23, 02700 Grankulla 
 
Ansökningstiden går ut 28.01.2019 kl.12.00.

Ansökan lämnas i första hand på denna elektroniska ansökningsblankett.

Ansökan kan lämnas per post under adress Grankulla stad, registraturen, PB 52, 02701 Grankulla.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Grankulla är en rökfri arbetsgivare.

Se också:
Grankulla som arbetsgivare
Granhultsskolan

ANSÖKNINGSBLANKETT

Palaa otsikoihin