Terveyspalvelut

Hoitotakuu 2022 tammikuu-huhtikuutammihelmimaalishuhti
Saapuneet yhteydenotot: Maisa.fi, puhelut2 479
Yhteys terveydenhuoltoon arkisin
välittömästi virka-aikana
toteutuu
Terveydenhuollon ammattilaisen (hoitaja tai lääkäri)
tekemä hoidon tarpeen arviointi: viim. 3. arkipäivänä
yhteydenotosta
toteutuu
1. yhteydenotossa
Ei-kiireellinen hoito viim. 3 kuukauden kuluessa alle 7 vrk

Hoidon saatavuuden turvaava lainsäädäntö astui voimaan 1.3.2005. Kuntalaisen on saatava​

  • yhteys terveydenhuoltoon arkisin välittömästi virka-aikana,​
  • terveydenhuollon ammattilaisen (hoitaja tai lääkäri) tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta,​
  • ei-kiireellinen hoito viimeistään 3 kuukauden kuluessa​
  • ei-kiireellinen hoito suun terveydenhuollossa viimeistään 6 kuukauden kuluessa ​

Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu toteutuu kaikilla erikoisaloilla. Yhtään yli 6 kuukautta odottanutta potilasta ei ole hoitojonossa. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on arvioitava 3 viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Tarpeelliseksi katsottu ei-kiireellinen hoito on aloitettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.​

Suun terveydenhuolto

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi suun terveydenhuollon ammattihenkilö puhelimessa arkisin virka-aikana. Kiireelliset päivystystapaukset hoidetaan 1-3 päivän sisällä, puolikiireelliset vaivat kolmen viikon sisällä. Kaikkiin arkisin klo 8.00-15.00 välisenä aikana tulleisiin puheluihin vastataan tai soitetaan takaisin saman päivän aikana.​

Kauniaisissa kaikki asiakkaat, joille tehtiin hoidon tarpeen arvio, pääsivät kiireettömään hoitoon neljän kuukauden kuluessa.​

Vanhuspalvelut​

Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.–30.6.2022

PalveluKeskimääräinen
odotusaika
Lain määrittelemä
tavoiteaika 
Kotihoito0-7 vrkalle 90 vrkPalvelutarpeen mukaan,
kiireellisessä
tapauksessa
palvelu on saatavissa
samana päivänä.
Kotihoidon
tukipalvelut:
Turvapalvelut7-21 vrkalle 90 vrk
Ateriapalvelut1-2 vrkalle 90 vrk
Sosiaalihuoltolain
mukainen
kuljetuspalvelu
7-45 vrkalle 90 vrk
Omaishoidon tuki
(yli 65-vuotiaat)
7-45 vrkalle 90 vrkOmaishoidon tuki
myönnetään
hakemuskuukauden
alusta.
Ympärivuorokautinen
hoito
34,05 vrkalle 90 vrkOdotusaika myönteisestä
päätöksestä palvelun
alkamiseen.

Vanhuspalvelulaissa edellytetään, että kunnat julkaisevat puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Kauniaisten kaupungissa odotusajat ilmoitetaan kotisivuilla.​