Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja potilasasiamies 1.1.2023 alkaen (www.luvn.fi)

Kun potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.​

Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.​

Sosiaaliasiamies

  • neuvoo sosiaalihuollon asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä​
  • avustaa asiakasta, jos asiakas haluaa tehdä muistutuksen sosiaalihuollon palvelun yhteydessä saamastaan kohtelusta​
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista​
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi​
  • seuraa asiakkaan oikeuksien kehitystä kunnassa​