Asiakasmaksut 2022

Puolesta-asiointi

Maisa-asiakasportaalissa on mahdollista antaa puolesta-asioinnin lupa haluamalleen henkilölle, esimerkiksi omaiselle. Valtuutuksen antaja voi antaa puolesta-asioinnin luvan suoraan Maisan kautta tai tuomalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteeseen valtakirjan.

Valtakirja docx-muodossa:

Ota yhteyttä

Carita Hansson

Toimistonhoitaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Carola Malmström

Toimistonhoitaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveysaseman vaihtaminen

Potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein.

Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Jos henkilö oleskelee pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella esimerkiksi kesämökillä, hän voi saada hoitosuunnitelmansa mukaista hoitoa väliaikaisen asuinkuntansa terveysasemalta. Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä.

Potilaalla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Asiakirjojen arkistointi

Jos potilas asioi Kauniaisissa tai on vaihtanut terveysaseman Kauniaisiin, Kauniainen on rekisterinpitäjä. Arkistointi määräytyy tämän mukaisesti. Terveydenhuollon potilastiedot arkistoidaan sähköisesti Kantaan. Jos arkistoitavia paperiasiakirjoja syntyy, ne arkistoidaan siellä missä asiakirjat ovat syntyneet (esim. Kauniaisten terveysasema).