Hakeutuminen pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon

Kun ikäihmisen toimintakyky on laskenut niin paljon, että kotona asuminen ei onnistu runsaidenkaan kotiin annettavien palvelujen tai omaishoidon turvin, tulee hakeutuminen pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon ajankohtaiseksi. Ota yhteys senioreitten palveluneuvontaan.

Ympärivuorokautinen hoito on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat säännöllisesti paljon hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Tavoitteena on, että asukas voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa asukas saa tarpeidensa mukaista huolenpitoa ja hoivaa elämänsä loppuun saakka.

Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon hakevan toimintakyky, arjesta suoriutuminen ja palvelujen tarve arvioidaan monipuolisesti ja moniammatillisesti. Arvioinnin perusteella tehdään päätös pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta sekä järjestetään tarpeita vastaava hoitopaikka.

Kauniaisten kaupunki järjestää pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa useissa yksityisten palveluntuottajien hoivakodeissa sekä omassa Villa Bredan asumisyksikössään.

Lyhytaikainen asuminen​

Osa Villa Bredan ryhmäkotien asunnoista on tarkoitettu lyhytaikaiseen asumiseen. Lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa voidaan järjestää seuraavissa tilanteissa:

  • omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden järjestäminen
  • hoitavan omaisen jaksamisen tukeminen
  • jaksohoito kotona asumisen tukemiseksi
  • jos kotona asuminen on mahdotonta jostakin odottamattomasta ja yllättävästä syystä
  • pitkäaikaisen hoidon tarpeen arvioiminen ja pitkäaikaisen paikan odottaminen.

Omavalvontasuunnitelma

Asumisyksikön omavalvontasuunnitelmaa päivitetään parhaillaan (17.10.2022).

Länsi-Uudenmaan hoivakotiportaali

Hoivakotiportaali helpottaa ympärivuorikautisten hoivakotien vertailua ja valitsemista, kun on aika valita itselle tai ikääntyneelle läheiselle hoivakotipaikka. Hoivakotiportaali esittelee ikääntyneiden hoivakodit Länsi-Uudellamaalla: mukana ovat sekä kuntien omistamat hoivakodit että kuntien kilpailuttamat yksityiset ja järjestöjen hoivakodit.

Palveluseteli ​

Vaihtoehtoinen tapa pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon järjestämiseen on palveluseteli, jolla voi ostaa hoiva-asumispalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta. Ympärivuorokautisen hoidon palvelusetelin voi saada käyttöönsä henkilö, jolle on tehty myönteinen päätös ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen hoivakodin kustannuksista palvelusetelin suuruisen summan. Palvelusetelin arvo määritellään asiakkaan nettotulojen perusteella. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus asumisen, hoidon ja elämisen kokonaiskustannuksista, joka ylittää palvelusetelin arvon.

Jos asiakkaalle myönnetään palveluseteli, hän voi itse valita mieluisan palveluntuottajan kaupungin hyväksymien palveluntuottajien listalta. Jos palveluntuottajalistalta ei löydy haluttua hoivakotia, asiakas voi pyytää palveluntuottajaa ottamaan yhteyttä Kauniaisten kaupungin vanhuspalveluihin. Tuottaja voi pyrkiä kaupungin hyväksymäksi asumispalveluiden palvelusetelituottajaksi.

Palvelusetelihakemuksen saa vireille ottamalla yhteyttä palveluohjaajaan.

Ota yhteyttä

Villa Bredan ryhmäkodit

Palokunnankuja 2, 02700 Kauniainen
Trollius puh. 040 191 7237, Anemone, puh. 040 356 1753,​ Picea, puh. 040 182 8162, Bellis, puh. 040 192 9038​