Villa Bredan asumisyksikkö

Villa Bredan asumisyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista ikääntyneille ihmisille. Asumisyksikkö koostuu neljästä ryhmäkodista, joissa on kussakin 15 asuntoa. Tehostetun palveluasumisen asukkaat tarvitsevat runsaasti apua päivittäisissä perustoimissa ympäri vuorokauden. Asukkaan koti on esteetön ja turvallinen. Asukkaat osallistuvat yhteisön arkeen. ​

Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien hyvä hallinta. Jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka suunnittelee, arvioi, toteuttaa ja koordinoi asukkaan hoivaa ja huolenpitoa yhteistyössä asukkaan, hänen läheisten ja ryhmäkodin moniammatillisen tiimin kesken. Hoidossa korostuu asukkaan yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus, yksityisyys ja mahdollisuus arvokkaaseen ikääntymiseen. Toteutamme laadukasta saattohoitoa. Asukkaiden läheiset ovat aina tervetulleita hoivakodin arkeen sekä juhlaan.​

Lyhytaikainen asuminen​

Osa ryhmäkotien asunnoista on tarkoitettu lyhytaikaiseen asumiseen esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen tai omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.​

Omavalvontasuunnitelma

Asumisyksikön omavalvontasuunnitelmaa päivitetään parhaillaan.

Länsi-Uudenmaan hoivakotiportaali on avattu

Hoivakotiportaali helpottaa hoivakotivaihtoehtojen vertailua ja valitsemista, kun on aika valita itselle tai ikääntyneelle sukulaisella hoivakotipaikka. Hoivakotiportaali esittelee ikääntyneiden hoivakodit Länsi-Uudellamaalla: mukana ovat sekä kuntien omistamat hoivakodit että kuntien kilpailuttamat yksityiset ja järjestöjen hoivakodit – siis kaikki hoivakodit, joihin voi päästä kunnasta saadulla palvelupäätöksellä.

Palveluseteli ​

Palveluseteli on asiakkaalle vaihtoehtoinen palvelujen järjestämistapa. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen hoivakodin kustannuksista palvelusetelin suuruisen summan. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus asumisen, hoidon ja elämisen kokonaiskustannuksista, jotka ylittävät palvelusetelin arvon. Ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvo on 100-3 000 euroa/kk asiakkaan nettotuloista riippuen.​

Ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palvelusetelin voi saada käyttöönsä henkilö, joka täyttää ympärivuorokautisten asumispalvelujen piiriin pääsyn kriteerit, eli henkilö, jolle on tehty palvelutarpeen arviointi ja päätös ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta.​

Jos asiakkaalle myönnetään palveluseteli, hän voi itse valita mieluisan palveluntuottajan kaupungin hyväksymien palveluntuottajien listalta. Jos palveluntuottajalistalta ei löydy haluttua hoivakotia, asiakas voi pyytää palveluntuottajaa ottamaan yhteyttä Kauniaisten kaupungin vanhuspalveluihin. Tuottaja voi täyttää hakemuksen ja pyrkiä kaupungin hyväksymäksi asumispalveluiden palvelusetelituottajaksi. Palvelusetelihakemuksen saa vireille ottamalla yhteyttä palveluohjaajaan.

Minne olen yhteydessä?

Kauniaisten iäkkäille asukkaille suunnattu neuvonta ja palveluohjaus ovat asiakaslähtöistä työtä, jonka tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat.​ Palvelujen tavoitteina ovat ennaltaehkäisevyys, hyvinvoinnin edistäminen, voimavarojen tukeminen ja tarvittavien palvelujen piiriin ohjaaminen. Neuvontaa esimerkiksi asumiseen liittyvissä asioissa saa puhelimitse tai voitte sopia tapaamisen työntekijän kanssa.

Ota yhteyttä

Villa Bredan ryhmäkodit

Palokunnankuja 2, 02700 Kauniainen
Trollius puh. 040 191 7237, Anemone, puh. 040 356 1753,​ Picea, puh. 040 182 8162, Bellis, puh. 040 192 9038​

Lea Pyykkönen

Asumisyksikön esimies
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi- Vanhuspalvelut, Asumisyksikkö, 2.krs

Niina Laine

Vastaava sairaanhoitaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Vanhuspalvelut, Asumisyksikkö 1. krs