Ohjeita asiakkaalle

Asiakas on oikeutettu arvonlisäverottomiin sosiaalihuoltolain mukaisiin sosiaalipalveluihin, jos hän ei todetusti selviä arjestaan ilman apua. Syynä voi olla esimerkiksi sairaus, sairaudesta toipuminen, vamma tai muutos perhetilanteessa. Asiakas ottaa itse yhteyttä palveluntuottajaan, jolta hän haluaa ostaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita.

Tukipalveluiden palveluntuottajat ovat tehneet ilmoituksen toiminnastaan, ja heidät on merkitty kunnan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin. Rekisterissä on myös Aluehallintoviraston hyväksymät yksityiset ilmoituksenvaraiset sosiaalipalveluiden tuottajat.

Ohjeita yksityisille ilmoituksenvaraisille sosiaalipalveluiden tuottajille

Uudistettu sosiaalihuoltolaki astui voimaan 1.1.2023. Lisätietoja lakiuudistuksesta: www.stm.fi

Pyydämme käyttämään 1.1.2023 alkaen Aluehallintoviraston kotisivuilla julkaistavia uusia lomakkeita.

Hakija voi toimittaa uuden ilmoituksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon (kirjaamo@luvn.fi) 1.1.2023 alkaen.