Tukipalvelut ovat päivittäistä selviytymistä tukevia palveluja ja niistä peritään erillinen tukipalvelumaksu.​

  • Ateriapalvelu​ Kotona asuvien ikäihmisten on mahdollista saada aterioita kotiin ma-pe (8 euroa/ateria). Palvelu on tarkoitettu niille, joiden ei ole mahdollista valmistaa aterioita tai hoitaa kauppa-asioita itse tai omaisten/läheisten avulla. Sovi ateriapalveluista senioreiden palveluneuvonnan kanssa.
  • Kauppa-apu Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla on mahdollisuus saada päivittäistavaraostokset kotiin. Kotihoito avustaa tarvittaessa tilauksen tekemisessä. ​
  • Siivouspalveluita voi tiedustella ​yksityisiltä palveluntuottajilta.
  • Pyykkipalvelu​ Kotihoidon asiakkaalla on mahdollisuus saada apua pyykkihuoltoon.​
  • Turvapuhelin​ Tarvittaessa voi kotiin saada käyttöönsä turvapuhelimen, jonka avulla voi ympäri vuorokauden hälyttää apua Stellan hälytyskeskuksesta. Turvapalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti yksin asuville vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joilla äkillinen sairaanhoidollinen tai muu avun tarve on ilmeinen. Asiakkaalta peritään turvapuhelimen käytöstä bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu. Jos bruttotulot ylittävät 2 000 e/kk, turvapuhelinta ei myönnetä kaupungin kustannuksella.​
  • Kuljetuspalvelut

Asiointiapu

Apua kaupassa ja apteekissa käyntiin tai muuhun asioimiseen voi kysyä Granin Lähiavusta,​ puh. 040 0237 741, toimisto@graninlahiapury.fi.​
Asioimisapua tarjoavat myös seurakunnat ja monet hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoisjärjestöt​:

Ota yhteyttä

Sini Helenius

Palveluohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhuspalvelut, Palveluohjaus