Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.​

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukea haetaan vanhuspalveluiden palveluohjaajalta. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea haetaan sosiaalitoimen sosiaaliohjaajalta.

Omaishoidon tukea haetaan omaishoidon tuen hakemuslomakkeella. Hakemuksen saatuaan omaishoidon tuesta vastaava työntekijä tekee kotikäynnin hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi, jonka pohjalta tehdään päätös omaishoidon tuen myöntämisestä. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu hoidettavan toimintakykyyn sekä hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Avun tarve ainoastaan kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen.

Omaishoidon tuesta tehdään sopimus kaupungin ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy aina myös palvelusuunnitelma. Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, joiden järjestämisestä sovitaan omaishoidosta vastaavan työntekijän kanssa.

Ota yhteyttä

Camilla Häggström

Sosiaaliohjaaja,aikuissosiaalityö(Asiakkaat sukunimen alkukirj.
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalipalvelut

Anna Mattila

Palveluohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhuspalvelut, Palveluohjaus

Yli 65-vuotiaat: palveluohjaaja
Alle 65-vuotiaat: sosiaaliohjaajat